Komisijas darbības mērķis ir sniegt atbalstu Valsts prezidentam Latvijas Republikas Satversmē noteikto funkciju īstenošanā un sekmēt demokrātisko tradīciju nostiprināšanu.

Tiesiskās vides pilnveides komisija

Valsts prezidents Raimonds Vējonis pauda pārliecību, ka dažādu nozaru ekspertu skatījums uz valsts aizsardzības, tiesu sistēmas darbības pilnveidošanas, likumdošanas efektivitātes un citiem valstiski svarīgiem jautājumiem, viņu veiktā analīze un sagatavotie priekšlikumi ir vērtīgs ieguldījums mūsu valsts attīstībā. 

“Tiesiskās vides sakārtotība un pilnīgums ietekmē ikvienu Latvijas iedzīvotāju, tāpēc ir jāizmanto katra iespēja kopīgi strādāt, veidojot drošāku Latviju,” uzsvēra Valsts prezidents. 

Valsts prezidents Tiesiskās vides pilnveides komisiju izveidoja 2015. gada 23. septembrī. Tā veidota kā konsultatīva un starpdisciplināra zinātniska ekspertu komisija.

Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs:

Dr. iur. Aivars Endziņš

Tiesiskās vides pilnveides komisijas locekļi:

Dr. soc. pol. Ivars Ijabs
Dr. soc. pol. Anita Rodiņa
Dr. soc. pol. Valts Kalniņš
Dr. soc. pol. Inga Vilka