Valsts valodas komisijas darbības mērķis ir sekmēt latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas ilgtspējīgu attīstību un tās lomas nostiprināšanu Latvijas sabiedrībā.

Komisijas izveide

Valsts valodas komisija tika izveidota 2002. gada 16. janvārī pēc Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas iniciatīvas, parakstot kopīgu rīkojumu ar Ministru prezidentu.

Komisija dibināta nolūkā apzināt valsts valodas situāciju un izstrādāt ieteikumus latviešu kā valsts valodas statusa nostiprināšanai un valsts valodas attīstībai. 2004. gada 5. februārī ar Valsts prezidenta un Ministru prezidenta kopīgu rīkojumu par komisijas priekšsēdētāju iecelts Andrejs Veisbergs.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis Valsts valodas komisijas darbību atjaunoja 2015. gada decembrī un aicināja Andreju Veisbergu turpināt pildīt komisijas priekšsēdētāja pienākumus.

Valsts valodas komisija

Komisijas sastāvs

Komisijas sastāvā bija dažādu valodniecības nozaru speciālisti, kultūras, zinātnes un izglītības eksperti, kā arī citi sabiedrības pārstāvji. Komisijas sastāvs var tikt papildināts, tās locekļu darbs ir sabiedrisks, nesaņemot par to atalgojumu.

Valsts valodas komisijas priekšsēdētājs

Prof. Dr. habil. philol. Andrejs Veisbergs, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Tulkošanas katedras vadītājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

Valsts valodas komisijas priekšsēdētāja vietniece

Prof. Dr. habil. philol. Ina Druviete, Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle

Valsts valodas komisijas locekļi

Dr. habil. med. Māris Baltiņš, Valsts valodas centra direktors
Dr. philol. Normunds Dzintars, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs, biedrības “Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija” valdes loceklis
Mg. iur. Dina Gailīte, žurnāla “Jurista Vārds” galvenā redaktore
Aivars Gribusts, izglītības uzņēmuma SIA “Lielvārds” valdes priekšsēdētājs
Dr. habil. philol. Ilga Jansone, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktore
Arno Jundze, kultūras žurnālists
Vaclava Pluča, Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas direktore
Prof. Dr. philol. Ilze Rūmniece, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne
Dr. habil. philol.​​​​​​​ Jānis Valdmanis, Latviešu valodas aģentūras direktors
Dr. sc. comp. Andrejs Vasiļjevs, SIA “TILDE” valdes priekšsēdētājs