Citas sabiedriskās aktivitātes

Iespēja visiem bērniem attīstīt viņiem dotās spējas ir viena no tēmām, kas Lilitai Zatleres kundzei ir ļoti tuva. Katrā reģionālajā vizītē prezidenta kundze apmeklē sociālos centrus, krīzes centrus, skolas bērniem ar īpašām vajadzībām vai skolas ar integrējošās izglītības programmām. Viņasprāt, galvenais uzdevums ir iedvesmot bērnus, mudināt viņus attīstīt savas prasmes un spējas, nefokusējoties uz problēmām vai ierobežojumiem, bet attīstot savus talantus un prasmes.

Ik gadu sirds siltumu un atbalstu no Valsts prezidenta un Lilitas Zatleres kundzes saņem projekts Nāc līdzās. Tā mērķis ir dot iespēju mūzikā, dejā, tēlotājmākslā un lietišķajā mākslā izpausties talantīgiem bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Valsts prezidents un Lilita Zatleres kundze apmeklē skolas, kas iesaistās projektā, tāpat katru gadu piedalās festivāla noslēguma koncertā. 2009. gada nogalē prezidents ar kundzi kopā ar akcijas dalībniekiem pievienoja arī savu novēlējumu uz Kronvalda parka Ziemassvētku egles eņģeļa spārniem, bet šogad janvārī prezidents un viņa kundze uz Rīgas pili aicināja Nāc līdzās bērnu radošās izstādes labāko darbu autorus.

Citas sabiedriskās aktivitātes

Uzsverot ģimenes un bērnu izglītības nozīmi, Valsts prezidenta kundze 2009.gada 1. jūnijā viesojās Iļģuciema sieviešu ieslodzījuma vietā, lai bērnus, kas kopā ar savām māmiņām dzīvo cietumā, sveiktu Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā. Bērniem tika sagādāts pārsteigums – Leļļu teātra studijas priekšnesumu. Savukārt 2009.gada 4.augustā Iļģuciema sieviešu ieslodzījuma vietas darbinieki viesojās Rīgas pilī, kur tikās ar Valsts prezidentu un Lilitu Zatleri.

Savukārt, veicinot nacionālo vērtību un latviskuma apzināšanu, Valsts prezidenta kundze 2009. gada 20.-22. jūnijā piedalījās pirmajos Krievijas latviešu sadziedāšanās svētkos Baškortostānā, Arhangeļskas rajonā, kur, kopā ar vietējiem iedzīvotājiem, ielīgoja Jāņus kopā ar latviešiem no visām Krievijas malām.

Citas sabiedriskās aktivitātes
Citas sabiedriskās aktivitātes