Valsts apbalvojumi

220

Likumdošana:

 

   Izsludinātie likumi

337

   Saņemtie likumu otrreizējās caurlūkošanas lūgumi

15

   Saeimai otrreizējai caurlūkošanai nodotie likumi

6

   Likumdošanas iniciatīvas

1

Pieņemti tiesnešu svinīgie solījumi

12

Tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem

28

Apmeklētās apdzīvotas vietas Latvijā

33

Apmeklētās vispārizglītojošās, profesionālās skolas

18

Valsts prezidenta vadītās mācību stundas skolās

12

Latvijas uzņēmumu apmeklējumi

18

Intervijas nacionālajiem un ārvalstu medijiem

57

Ārpolitika:

 

Akreditētie ārvalstu vēstnieki Latvijā

23

Izsniegtās akreditācijas vēstules Latvijas vēstniekiem ārvalstīs

11

Valsts prezidenta vizītes ārvalstīs

24

   no tām valsts vizītes

3

   no tām oficiālās vizītes

1

Ienākošās vizītes Latvijā

7

   no tām valsts vizītes

2

   no tām oficiālās vizītes

2

Apžēlošanas lūgumi un lēmumi:

 

Apžēlošanas dienestā saņemtie apžēlošanas lūgumi

1114

Apžēlošanas dienestā sagatavotās apžēlošanas lietas
(apžēlošanas lūgumiem jāatbilst Apžēlošanas likuma noteikumiem)

508

Valsts prezidenta izskatītās apžēlošanas lietas

413

Valsts prezidenta apžēlotās notiesātās personas

37

Korespondence:

 

Valsts prezidentam adresētās vēstules

8986

Valsts prezidentam adresētie apsveikumi