Uzņemoties Valsts prezidenta pienākumus un nododot svinīgo zvērestu, Valdis Zatlers apliecināja, ka strādās Latvijas tautas labā. Tāpēc Valsts prezidentam ir būtisks pastāvīgs dialogs ar Latvijas sabiedrību. 2010.gada laikā Valdis Zatlers ir ticies ar dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem. Tikšanās ietvaros viņš iepazīstas ar aktualitātēm Latvijas reģionos, iedzīvotāju redzējumu par politiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem procesiem valstī, priekšlikumiem par Latvijas attīstību. Saņemto informāciju Valdis Zatlers izmanto savā darbā – sarunās ar Ministru prezidentu un citiem valdības pārstāvjiem, profesionālajām asociācijām, kā arī ar savā paspārnē strādājošajām komisijām.

2010.gadā Valsts prezidents ir ticies ar pārstāvjiem no 28 dažādām nevalstiskajām organizācijām, piemēram, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Ekonomistu apvienību 2010, Latvijas Ārstu biedrību, Pensionāru federāciju, Lielo pilsētu asociāciju u.c. Tāpat Valdis Zatlers arī pērn turpināja iesākto dialogu ar uzņēmējiem, 2010.gadā vairākkārtīgi tiekoties, lai pārrunātu iespējas veicināt mūsu ražotāju eksportu, sagatavotos oficiālajai vizītei Krievijā un Ukrainas prezidenta vizītei Latvijā, kā arī lai diskutētu par valsts budžeta konsolidācijas pasākumiem.

Dialogs
Dialogs

Lai iepazītos ar reģionālajām aktualitātēm, Valdis Zatlers vizīšu ietvaros pērn apmeklēja 33 apdzīvotās vietas Latvijā, no kurām 12 bija plašākas reģionālās vizītes. Viesošanās Ventspilī, lai piedalītos tās pilsētas svētkos, bija 100.Valsts prezidenta apmeklētā apdzīvotā vieta trīs prezidentūras gados. Kopumā Valsts prezidents ir viesojies visās lielajās Latvijas pilsētās un 66 jeb 61% no visiem Latvijas novadiem.

Valsts prezidents diskutē ar Latvijas iedzīvotājiem arī neklātienē. 2010.gadā tika modernizēta un lietotājam draudzīgāk pārveidota oficiālā Valsts prezidenta mājas lapā www.president.lv, kur ir iespējams rakstīt Valsts prezidentam. Tāpat kopš 2010.gada marta Latvijas iedzīvotāji un ārvalstnieki var sekot līdzi Valda Zatlera darbībai Youtube, kur ir izvietota Valsts prezidenta oficiālā video galerija. Pērn Valsts prezidents aktīvi sāka darboties tviterī un pusgada laikā Valsts prezidenta kontam seko jau 4198 sociālā tīkla lietotāji (Latvijā aktīvi tvitera lietotāji ir 10 000).

Dialogs
Dialogs

Savukārt pa pastu Valsts prezidents 2010.gadā ir saņēmis 8986 sūtījumus – 3443 iesniegumus, 2847 vēstules, 1139 elektroniskā pasta sūtījumus, 29 elektroniskos dokumentus, 703 apsveikumus svētkos un 625 ielūgumus uz dažādiem pasākumiem. Vēstulēs un iesniegumos mūsu valsts iedzīvotāji pauž viedokli par notikumiem valstī un sabiedrībā (par finansiālajām grūtībām, sociālo atbalstu un valsts ekonomisko situāciju), par likumdošanas jautājumiem, lūdz juridisko un finansiālo palīdzību, sūdzas par dažādu iestāžu un institūciju darbību un citiem jautājumiem.

Gada laikā Valsts prezidents dažādos forumos ir teicis 188 uzrunas.

Dialogs
Dialogs