Valsts prezidents Valdis Zatlers kā vienu no prioritātēm savas prezidentūras laikā ir izvirzījis izglītību.

VIDEO

Izglītības strukturālā reforma

2009.gadā izglītības jautājums ieguva īpašu aktualitāti, jo izglītībā tika veiktas strukturālās reformas. Valsts prezidents ir atbalstījis reformu nepieciešamību un veicinājis to norisi. Lai pārzinātu situāciju un noskaņojumu mācībspēku vidū, Valsts prezidenta reģionālo vizīšu ietvaros visa gada laikā notikušas tikšanās ar skolu vadību, skolotājiem. Valdis Zatlers ir izmantojis un iniciējis arī citas iespējas uzrunāt skolotājus. Šajā gadā Valsts prezidents tikās ar Skolotāju kongresa dalībniekiem, piedalījās Draudzīgā Aicinājuma balvu pasniegšanā labākajām skolām un skolotājiem, par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā pasniedza skolotājiem Ata Kronvalda balvas, kuru pasniegšana tradicionāli notiek Rīgas pilī.

Izglītība 2009
Izglītība 2009

Valdis Zatlers uz īpašu tikšanos aicināja vēstures skolotājus, lai pievērstu uzmanību Latvijas vēstures mācīšanai skolās. Viņš norādījis, ka savas valsts vēstures zināšanas ir pamatnosacījums jaunās paaudzes nacionālās identitātes izveidošanā un nostiprināšanā. Uzsverot izglītotas sabiedrības nozīmi valsts izaugsmē, Valsts prezidents jau otro gadu atbalstīja ikgadējo laikraksta „Diena” zināšanu konkursu „Kas notiek?” 9.klases skolniekiem, Rīgas pilī tiekoties ar katra reģiona individuālajiem un klašu uzvarētājiem.

Izglītība 2009
Izglītība 2009

Lai risinātu jautājumu par Latvijas akadēmiskās bibliotēkas (LAB) turpmāko darbību, Valsts prezidents tikās ar LAB direktori, pieaicinot arī valdības atbildīgos pārstāvjus. Sarunu gaitā tika izvirzīti trīs iespējamie situācijas risinājuma scenāriji, kā rezultātā LAB reorganizācijas ceļā tika nodota Latvijas Universitātei.

Savukārt, lai rastu atbalsta iespējas mākslas, mūzikas un sporta skolu darbībai 2010.gadā Valsts prezidents tikāsar Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas un Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācijas pārstāvjiem. Valdis Zatlers šo jautājumu pārrunāja arī ar Ministru prezidentu, panākot vienošanos, ka nākamgad šīm izglītības iestādēm būs jāmaina programmas, tomēr neviena skola slēgta netikšot. Rezultātā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pašvaldību dibināto sporta skolu treneru algām esošo resursu ietvaros ir radusi 3,2 miljonus latu, savukārt astoņas IZM padotībā esošās valsts aģentūras (jeb valsts dibinātās sporta skolas) tiks reorganizētas ar mērķi sakārtot valsts pārvaldes institucionālo sistēmu.

Izglītība 2009

Turpinoties diskusijai par izglītības strukturālo reformu, Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas paspārnē tika organizēts Latvijas forums, kura 2.diskusija tika veltīta izglītības jautājumiem. Tanī dominēja idejas, kā uzlabot izglītības iestāžu saimnieciskos un darbinieku motivācijas jautājumus, kā arī interešu izglītības iegūšanas iespējas.

Izglītība 2009

Iespējamā misija

Šajā gadā otro jauno skolotāju iesaukumu piedzīvoja programma Iespējamā misija, kas ir viena no veiksmīgākajām iniciatīvām izglītības jomā pēdējo gadu laikā. Prezidents ir ne tikai šīs aktivitātes patrons, bet jau otro gadu pats arī aktīvi piedalās Iespējamās misijas nedēļā. Šogad viņš vadīja mācību stundu Mežciema pamatskolas skolēniem. Prezidents savu atbalstu Iespējamās misijas idejai apliecina gan reģionālo vizīšu, gan Rīgas skolu apmeklējumu laikā, pasniedzot skolēniem īpašu Valsts prezidenta mācībstundu. 2009.gada laikā kopumā notikušas 28 šādas Valsts pirmās amatpersonas pasniegtās stundas Latvijas bērniem vispārizglītojošās, profesionālajās un mazākumtautību skolās visā Latvijā.

Izglītība 2009
Izglītība 2009

 

Izglītība 2009
Izglītība 2009

Valsts prezidents tiekas ar skolēniem, studentiem un mācībspēkiem

Valsts prezidents šogad aktīvi ticies arī ar studentiem Baltijas Aizsardzības koledžā, Biznesa augstskolā „Turība”, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Latvijas Universitātē, Rēzeknes augstskolā, Rīgas Stradiņa universitātē un Ventspils augstskolā. Valdis Zatlers šajās tikšanās reizēs ar to mācībspēkiem un studentiem diskutēja par aktuālajiem jautājumiem augstākajā izglītībā un zinātnē.

2008.gada nogalē Valsts prezidents Valdis Zatlers atjaunoja Mazākumtautību konsultatīvo padomi, un šī gada laikā aktīvi apmeklēja mazākumtautību skolas. Savu pilnvaru laikā viņš ir apmeklējis igauņu, lietuviešu, poļu, baltkrievu, ebreju, ukraiņu skolas, kā arī regulāri viesojies krievu skolās Rīgā un reģionos.

Izglītība 2009
Izglītība 2009

Arī ārvalstu vizīšu laikā Valsts prezidents apmeklē latviešu skolas, kā arī regulāri tiekas ar Amerikas latviešu apvienības rīkoto izglītojošo ceļojumu „Sveika Latvija! jauniešiem viņu viesošanās laikā Rīgā.

Izglītība 2009
Izglītība 2009

Latvijā par tradīciju jau ir kļuvis ikgadējais skolēnu karjeras izglītības pasākums – Ēnu diena, kurā skolēniem ir iespēja iepazīties ar Valsts prezidenta darbu. Bet Valda Zatlera saspringtajā dienaskārtībā, pēc pirmās personas individuāla skolēnu ielūguma, īpašas tikšanas skolēniem ar valsts augstāko amatpersonu notiek 2-3 reizes mēnesī. Šī gada laikā Valsts prezidenta darba kārtību tuvplānā ir iepazinuši 88 skolēni no 27 Latvijas vispārizglītojošām skolām – 61 skolēns no latviešu, 25 skolēni no mazākumtautību un divi skolēni no bilingvālām skolām. Aktīvākie skolēni reģionālo vizīšu laikā tiek uzaicināti viesoties pie Valsts prezidenta.

Izglītība 2009
Izglītība 2009

Valsts prezidenta lekciju cikls 

Šajā rudenī tika aizsākta jauna iniciatīva - Valsts prezidenta lekciju cikls „Pasaules līderu lasījumi” Latvijas Universitātē, kuras mērķis ir dot iespēju Latvijas akadēmiskajiem, inteliģences un mediju pārstāvjiem, kā arī studentiem noklausīties dažādu nozaru, pasaulē ievērojamu personību lekcijas, kas var piedāvāt plašāku skatījumu par globāliem ekonomiskiem, politiskiem un sociāliem jautājumiem. Pirmo lekciju lasīja Pasaules ekonomikas foruma dibinātājs Klauss Švābs.

Izglītība 2009
Izglītība 2009