Šī gada sākumā, uzsverot, ka Latvijas ekonomika un sabiedrība kardināli mainās, pēc ilgāka ekonomiskā lejupslīdes posma noteikti atsāksies augšupeja un ir svarīgi jau tagad aktīvi domāt un rīkoties, meklēt praktiskus un īstenojamus risinājumus, Valsts prezidents un Stratēģiskās analīzes komisijas aicināja veidot sabiedrības līdzdalības kustību Latvijas Forums.

Latvijas Foruma idejas centrā ir apziņa, ka tikai katra Latvijas iedzīvotāja aktīva līdzdalība sabiedriskajos un tautsaimniecības procesos veicinās ātrāku Latvijas valsts un ekonomikas atveseļošanos. To iespējams sekmēt nākot kopā cilvēkiem, kas spēj konstruktīvi un radoši sadarboties, nežēloties, bet virzīt un īstenot jaunas idejas.

Šī gada laikā daudzās Latvijas pilsētās ir notikušas 3 Latvijas Foruma diskusijas, kopā pulcējot vairāk kā 1100 aktīvus un idejām bagātus iedzīvotājus.

Foruma pirmā diskusijā š.g. 30.maijā 12 pilsētās tika radītas aptuveni 100 konkrētas, īstenojamas idejas, kā palīdzēt sev un savai kopienai grūtajā laikā. Foruma galvenais fokusa jautājums bija pašorganizācijas iespējas un potenciāls. Tā rezultātā īstenotas vairākas lokālas iniciatīvas, kā piemēram Cēsu Foruma organizētās Akmens ielas talkas.

Latvijas Forums
Latvijas Forums

Foruma otrā diskusija š.g. 19.augustā pulcēja iedzīvotājus 8 pilsētās, lai meklētu un vienotos par iespējām atbalstīt skolas šajā pārmaiņu laikā un identificētu tās lietas, ko nepieciešams sakārtot nacionālā līmenī. Tika radīti priekšlikumi gan par interešu izglītības attīstību, gan vecāku iesaisti skolas pārvaldē, gan skolu finansēšanas jautājumiem, izglītības iestāžu telpu racionālāku izmantošanu vai brīvprātīgo darbinieku iesaisti izglītības procesā. Daudzi no jautājumiem ir risināmi pašvaldību līmenī, citu savukārt prasa nacionālā līmeņa lēmumu pieņemšanu. Foruma rezultātā Izglītības un zinātnes ministrija pieņēma vairākus konkrētus lēmumus un sagatavoja normatīvo aktu grozījumus dažādu šķēršļu mazināšanai, lai skolēni, vecāki un vietējā kopiena varētu aktīvāk līdzdarboties skolām aktuālo jautājumu risināšanā.

Latvijas Forums
Latvijas Forums

Šīs diskusijas turpinājums savukārt ir SAK, Izglītības un zinātnes ministrijas un Microsoft Latvija kopīgi organizētais Izglītības inovāciju forums – „Skola Latvijā”, kas notika šā gada 16.decembrī. Šī Foruma mērķis bija kopīgiem spēkiem meklēt risinājumus, lai veicinātu mūsdienīgu izglītības satura un metožu attīstību, kā arī jau konkrētu projektu veidā īstenotu foruma ietvaros tapušās idejas. Forumā tika aicināti dalīties pieredzē un idejās skolotāji un izglītības eksperti, vecāki, valsts un pašvaldību, kā arī mediju pārstāvji.

Savukārt š.g. 28.oktobrī 4 pilsētās notika Latvijas Foruma Mikrobiznesa un pašnodarbinātības ideju darbnīca. Jēkabpilī, Cēsīs, Rēzeknē un Valmierā kopumā pulcējās 220 cilvēku. Tika izstrādātas rekomendācijas uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem, ko iespējams īstenot pašvaldību līmenī, kā arī uzņēmējdarbības mentoru vadībā ieskicēti 10 konkrēti biznesa projekti. Visu Latvijas Foruma diskusiju un darbnīcu rezultāti ir apkopoti un publicēti Stratēģiskās analīzes komisijas ideju portālā.

Latvijas Forums
Latvijas Forums

Kā ļoti būtisks Latvijas Foruma norises aspekts jāuzsver tā norisē uzturētais pašorganizācijas princips, jo visas Foruma diskusijas notika pateicoties vietējo cilvēku interesei un iniciatīvai. To organizāciju nodrošināja skolas vai vecāku organizāciju pārstāvji, vietējās pašvaldības, biznesa inkubatori vai Kultūras centru asociācijas biedri. Tieši šis pašorganizācijas princips arī ļoti skaidri iezīmē Latvijas Foruma kustības specifiku un ir cieši saistīts ar tiešu iedzīvotāju interesi par diskusiju norisi konkrētā pilsētā.

2009.gada novembrī SKDS veiktās socioloģiskās aptaujas ietvaros tika noskaidrots, ka par Latvijas Forumu ir dzirdējuši 30% respondenti. Biežāk nekā caurmērā atbildi „esmu kaut ko dzirdējis, bet neesmu īpaši sekojis informācijai par to” atzīmēja iedzīvotāji vecumā no 45 līdz 54 gadiem, augstāko izglītību ieguvušie, tie, kuru sarunvaloda ģimenē ir latviešu valoda, valsts sektorā strādājošie, iedzīvotāji ar vidējiem, vidēji augstiem un augstiem ienākumiem, Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē dzīvojošie, kā arī pētījuma dalībnieki citās pilsētās (ne Rīgā). Tas mūsu skatījumā ir augsts rādītājs, ņemot vērā, ka Latvijas Foruma kustība balstās uz vietējo iniciatīvu un pašorganizāciju bez nozīmīga mediju atbalsta un ka tas sasniegts tikai pusgada laikā kopš Latvijas Foruma pirmās diskusijas 2009.gada 30.maijā.