Valsts apbalvojumi

248

Likumdošana:

 

Izsludinātie likumi

407

Saņemtie likumu otrreizējās caurlūkošanas lūgumi

18

Saeimai otrreizējai caurlūkošanai nodotie likumi

1

Likumdošanas iniciatīvas

2

Pieteikumi Satversmes tiesā par lietas ierosināšanu par likumu atbilstību Satversmei

1

Iecelti tiesneši

15

Tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem

40

Apmeklētās apdzīvotas vietas Latvijā

47

Apmeklētās vispārizglītojošās, profesionālās skolas

28

   no tām mazākumtautību un bilingvālās skolas

6

Valsts prezidenta vadītās mācību stundas skolās

28

Latvijas uzņēmumu apmeklējumi

30

Intervijas nacionālajiem un ārvalstu medijiem

55

Ārpolitika:

 

Akreditētie ārvalstu vēstnieki Latvijā

21

Izsniegtās akreditācijas vēstules Latvijas vēstniekiem ārvalstīs

14

Valsts prezidenta vizītes ārvalstīs

20

   no tām valsts vizītes

5

Ienākošās vizītes Latvijā

7

   no tām valsts vizītes

2

Valsts prezidenta pasniegtās virsnieku pakāpes

4

Apžēlošanas lūgumi un lēmumi:

 

Apžēlošanas dienestā saņemtie apžēlošanas lūgumi

1038

Apžēlošanas dienestā sagatavotās apžēlošanas lietas
(apžēlošanas lūgumiem jāatbilst Apžēlošanas likuma noteikumiem)

512

Valsts prezidenta izskatītās apžēlošanas lietas

387

Valsts prezidenta apžēlotās notiesātās personas

37

Korespondence:

 

Valsts prezidentam adresētās vēstules

10287

Valsts prezidentam adresētie apsveikumi

663