Valsts prezidents Valdis Zatlers ir augstu vērtējis pastāvīgu dialogu ar Latvijas iedzīvotājiem, tāpēc arī šajā gadā bieži Rīgas pilī vai reģionālo vizīšu ietvaros ticies ar dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem. Atgriezeniskās saiknes ar Latvijas iedzīvotājiem nodrošināšana ir viena no Valda Zatlera darbības prioritātēm.

VIDEO

Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem
Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem

 

Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem
Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem

2009.gadā Valsts prezidents vairāk kā 40 reizes ir ticies ar dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, īpašu uzmanību pievēršot dialogam ar sociālajiem un sadarbības partneriem budžeta veidošanas procesā - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Pašvaldību savienību. Tāpat Valsts prezidents ir ticies arī ar Vēlēšanu reformu biedrību, lai uzklausītu idejas aktuālajos Latvijas vēlēšanu sistēmas reformas jautājumos, ar Latvijas augstskolu vadītājiem par finansējumu augstākajai izglītībai, preses un grāmatu izdevējiem par gada sākumā palielināto PVN, kā arī ticies ar citu nevalstisko organizāciju un nozaru asociāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu izglītības, medicīnas, kultūras, sociālos, lauksaimniecības un citus būtiskus jautājumus valsts finansējuma samazināšanas apstākļos.

Visplašākā iespēja tikties ar valsts iedzīvotājiem, uzklausīt viņu viedokli par aktualitātēm Latvijā, kā arī skaidrot valstī notiekošo Valsts prezidentam ir reģionālo vizīšu ietvaros. Iedzīvotāju pārdomas, ieteikumus Valdis Zatlers pēc šīm tikšanām pārrunāja ar Ministru prezidentu un atbildīgas nozares ministriem. 2009.gadā Valsts prezidents apmeklējis 47 apdzīvotas vietas, dažas no tām vairākkārt. 25 no tām ir bijušas darba vizītes, kuru laikā Valsts prezidents 21 reizi ticies ar Latvijas iedzīvotājiem. Kopumā Valsts prezidents ir apmeklējis visas lielās pilsētas un 54 jeb 46 % no visiem Latvijas novadiem.

Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem
Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem

 

Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem
Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem

Latvijas sabiedrības pārstāvju domas par valsts aktualitātēm Valsts prezidents uzzina arī no saņemtajām vēstulēm. 2009.gadā Valdis Zatleram kopumā no Latvijas un ārvalstīm ir adresētas 10 287 vēstules. Rakstot Valsts prezidentam, iedzīvotāji visbiežāk vērtē aktualitātes valstī un notikumus sabiedrībā, īpašu uzmanību pievēršot ekonomiskajai situācijai Latvijā. Iedzīvotāji pauda satraukumu par krīzi tautsaimniecībā un par tās risinājuma veidiem, kā arī neapmierinātību par pensiju samazināšanu. Tāpat iepriekšējā gadā Latvijas tauta sūdzējās par interešu izglītībai un sportam samazinātajiem pieejamajiem līdzekļiem, kā arī vispārējās un augstākās izglītības kvalitātes rādītāju pasliktināšanos, apšaubot izglītības kvalitāti valstī ilgtermiņā.

2009.gadā iedzīvotāji ir vērsuši valsts augstākās amatpersonas uzmanību uz lauksaimniecības attīstību, Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta darbību, nodokļu politiku, policistu algu samazināšanu un veselības nozares aktualitātēm, īpaši pievēršoties slimnīcu slēgšanai, kā arī nabadzības un bezdarba problēmām lauku rajonos. Pērn saņemti ierosinājumi par iespējām valsts pārvaldes darba uzlabošanai, ekonomiskās situācijas attīstībai un iespējamajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem.

Iepriekšējā gada laikā Valsts prezidents saņēmis 663 apsveikumus Latvijas 91.gadadienā, Ziemassvētkos, Jaunajā gadā, Lieldienās, Jāņos no privātpersonām, organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem, valsts amatpersonām, skolām, citu valstu un valdību vadītājiem, starptautiskajām organizācijām un latviešiem ārvalstīs.