Andris Bērziņš
Šodien, 17.decembrī, Valsts prezidents Andris Bērziņš piedalījās Nacionālās rakstniecības atbalsta fonda gadumijas pasākumā, kuras laikā notika mūsdienu latviešu rakstnieku lasījumi ar mērķi pievērst plašākas sabiedrības uzmanību tam, ka nepieciešams izveidot būtisku materiālā atbalsta formu latviešu literatūras tapšanai.

 

Klātesošajiem rakstniece Rudīte Kalpiņa lasīja lasījumu no topošās dokumentārās prozas grāmatas „Ragaciema jūras karalis. Latviešu zvejnieka stāsts”, savukārt Nora Ikstena iepazīstināja ar topošās grāmatas „Dievmātes draudzene” lasījumu fragmentiem, bet dzejniece Inga Gaile pasākuma viesus iepazīstināja ar savas jaunākās dzejas lasījumiem.

 

Jau pašlaik Nacionālās rakstniecības atbalsta fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas ļauj ikvienam latviešu literatūras cienītājam atbalstīt Latvijas rakstniekus arī materiālā izteiksmē.

 

Pasākumā kopā ar potenciālajiem mecenātiem piedalījās Rudīte Kalpiņa, Nora Ikstena, Edvīns Raups, Knuts Skujenieks, Liāna Langa un Inga Gaile.

 

Uzziņai: 2012.gada 9.septembrī pēc Valsts prezidenta Andra Bērziņa iniciatīvas notika Nacionālās rakstniecības atbalsta fonda (NRAF) dibināšana, pulcinot kopā fonda idejas autorus un iniciatorus, dažādus literātus, atbalstītājus un mecenātus. Oficiālie NRAF dibinātāji ir dzejnieki Liāna Langa, Knuts Skujenieks un Edvīns Raups, bet patrons – Valsts prezidents Andris Bērziņš.