Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014

VIDEO

Katru gadu Eiropas komisijas starptautiska žūrija konkursa kārtībā izvēlas divas pilsētas Eiropā, kurām piešķir kultūras

galvaspilsētas statusu. Tas ir statuss, kas paredz kultūras notikumus gada garumā un arī pilotprojektus, valsts un pilsētas infrastruktūras uzlabošanu, tūrisma plūsmas pieaugumu u.c. 2014.gadā Eiropas galvaspilsētas gods ir piešķirts divām pilsētām – mūsu galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo Zviedrijā.

Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014

Eiropas kultūras galvaspilsētas statuss Rīgai sniedz ne tikai iespēju parādīt Latvijas kultūras īpašo vietu Eiropā, veicinot tūrisma attīstību un palielinot pilsētas ietekmi starptautiski, bet arī piedāvā Latvijas iedzīvotājiem izbaudīt, priecāties un lepoties par mūsu kultūras mantojuma bagātību.

Atbalstot šo lielo notikumu, Valsts prezidents ir piekritis kļūt par Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014 patronu.

Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014

2012.gada 12.decembrī Valsts prezidents tikās ar Rīgas domes mēru Nilu Ušakovu, Rīgas domes priekšsēdētāja biroja vadītāju Ivetu Strautiņu, Nodibinājuma Rīga 2014 vadītāju Diānu Čivli, programmas vadītāju  Aiju Rozenbergu, lai pārrunātu Latvijas galvaspilsētas sagatavošanās plānus 2014.gadam. Valsts prezidents atzinīgi novērtēja Rīgas Domes aizsāktos darbus un plānotos pasākumus, iesaistot kultūras galvaspilsētas gada sagatavošanā uzņēmējus un arī nevalstiskās organizācijas, kas tādējādi dotu iespēju piedalīties ļoti plašam Rīgas un Latvijas cilvēku lokam.

Savukārt 2012.gada 14.februārī Valsts prezidents piedalījās kluba "Rīga - 20:14" organizatoru un atbalstītāju tikšanās reizē, kurā Latvijas uzņēmumu, asociāciju un ārvalstu uzņēmumu kameru pārstāvji tika iepazīstināti ar Kultūras galvaspilsētas vērienīgā projekta jaunumiem. Uzrunājot klātesošos, Valsts prezidents atzīmēja, ka Rīga vēsturiski ir veidojusies kā daudzu kultūru, nāciju un prātu kopums. Tādēļ ir svarīgi paturēt prātā šīs lietas un izcelt Rīgas kultūras daudzveidību un spilgtos kontrastus pilsētas veidolā. Vienlaikus Valsts prezidents aicināja ņemt vērā ieteikumus no dažādu nozaru pārstāvjiem. Valsts prezidents izteica pārliecību, ka, apvienojot radošo, industriālo un daudznacionālo, šie svētki būs liels ieguldījums mūsu valsts nākotnē.  

2011. gada aprīlī, notika pirmā šāda veida tikšanās, kad tika izveidots neformālais Klubs 20:14. Klubs dod iespēju uzņēmējiem kļūt par līdzautoriem Kultūras galvaspilsētas gada veidošanā. Tikšanās reizēs uzņēmumu pārstāvji tiek informēti par aktualitātēm, kā arī pārrunā līdzdalības iespējas, jo nozīmīgā projekta ieguvēji būs ikviens uzņēmums, kas pratīs šo izdevību izmantot. Uzņēmējiem ir iespēja apspriest savu līdzdalību un partnerību Rīga 2014 kopprojektā programmas sešu tematisko līniju ietvaros, kā arī konkrētu pasākumu atbalstīšanā.

2012.gada 28.maijā Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar Latvijas Arhitektu savienības padomes Andri Kronbergu un Eiropas kultūras galvaspilsētas direkcijas vadītāju Diānu Čivli. Sarunas laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar arhitektūras un plānošanas procesus Rīgā un citās Latvijas pilsētās, kā arī ar Rīgas – Eiropas Savienības kultūras galvaspilsētas 2014.gadā mērķi un uzdevumi ilgtermiņa skatījumā.

2013.gada 15.februārī, kad palicis mazāk nekā gads līdz Rīga 2014 atklāšanai, Valsts prezidents tikās ar „Nodibinājuma Rīga 2014” vadītāju Diānu Čivli un programmas vadītāju Aivu Rozenbergu, lai pārrunātu gatavošanās gaitu nozīmīgajam notikumam, kā arī pievērstu uzmanību citu valstu augstāko amatpersonu dalībai 2014.gada  kultūras pasākumos. Tikšanās laikā Valsts presidents Andris Bērziņš atzinīgi novērtēja Nodibinājuma ieceres, plānus un līdz šim paveikto, kā arī uzsvēra lielo interesi no citu valstu vēstniekiem, kuri būtu plaši jāinformē un jāiesaista savu valstu vadītāju aicināšanā uz krāšņākajiem no 2014.gada pasākumiem.

2013. gada 12. decembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar nodibinājuma „Rīga 2014” vadītāju Diānu Čivli un programmas vadītāju Aivu Rozenbergu, lai pārrunātu aktualitātes, kas saistītas ar vērienīgo 2014. gada notikumu un Valsts prezidenta kā Rīgas - Eiropas kultūras galvaspilsētas patrona lomu tajā.

2014. gada laikā prezidents piedalījās vairākos pasākumos, tajā skaitā, teica uzrunu Pasaules Koru olimpiādes atklāšanas koncertā, kā arī dienu pirms Eiropas Kinoakadēmijas balvas pasniegšanas Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar Eiropas Kinoakadēmijas un Eiropas Kinoakadēmijas balvas pasniegšanas Rīgā organizatoriem, lai pārrunātu Eiropas kino industrijas gada nozīmīgāko notikumu, kā arī tā ietekmi uz Latvijas kino nozari.
2014. gada 18. decembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš piedalījās projekta „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” noslēguma pasākumā, kura laikā pateicās visiem, kas piedalījās šajā nozīmīgajā projektā.

Vairāk:

Rīga 2014

Saistītās ziņas:

Valsts prezidenta uzruna „Rīga - 2014. gada Eiropas Kultūras galvaspilsēta” atklāšanas pasākumā
Foto: Valsts prezidenta uzruna „Rīga - 2014.gada Eiropas Kultūras galvaspilsēta” atklāšanas pasākumā
Video: Valsts prezidenta uzruna „Rīga - 2014.gada Eiropas Kultūras galvaspilsēta" atklāšanā
Foto: Tikšanās ar nodibinājuma „Rīga 2014” vadību, programmu, projektu vadītājiem, pārstāvjiem un organizatoriem
Video: Valsts prezidents tiekas ar „Rīga 2014" organizatoriem
Foto: Tikšanās ar nodibinājuma „Rīga 2014” pārstāvjiem
Valsts prezidents gandarīts par gatavošanos notikumam „Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014”
Valsts prezidents pauž atbalstu arhitektu centieniem „Rīga – 2014” projekta ietvaros un ilgtermiņa pilsētvides plānošanā un attīstībā
Foto: Tikšanās ar Latvijas Arhitektu savienības padomes Andri Kronbergu un Eiropas kultūras galvaspilsētas direkcijas vadītāju Diānu Čivli
Valsts prezidents būs projekta „Rīga – 2014 Eiropas Kultūras galvaspilsēta” patrons 
Foto: Tikšanās ar Rīgas Domes priekšsēdētāju Nilu Ušakovu un projekta „Rīga - 2014 Eiropas kultūras galvaspilsēta” organizatoriem 
Foto: Tikšanās ar kluba "Rīga - 20:14" organizatoriem un atbalstītājiem