Iespējamā misija

2012.gada 27.februārī pēc tikšanās ar projekta „Iespējamā misija” valdes priekšsēdētāju Ingrīdu Blūmu un „Iespējamās misijas” direktori Kristīni Mūrmani Valsts prezidents Andris Bērziņš piekrita uzņemties šī projekta patronāžu un iesaistīties projekta nozīmīgākajos pasākumos.. Tikšanās laikā Valsts prezidents uzsvēra: „Izglītība ir visa pamats. Bez izglītības mums nebūs nākotnes. Tādēļ jādara viss, lai mūsu jaunākā paaudze varētu iegūt vislabāko izglītību un strādāt Latvijas valsts labā.”

Iespējamā misija

„Iespējamā misija” veidota, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā, palīdzot talantīgiem augstskolu absolventiem kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem. Skolās pārāk liels uzsvars tiek likts uz akadēmiskajām zināšanām ar neskaidru praktisko pielietojumu, netiek attīstītas mācīšanās prasmes mūža garumā, radoša domāšana un uzņēmība. Tādēļ katru gadu projekts piesaista, atlasa, sagatavo un atbalsta darbam skolās augstskolu absolventus ar līdera dotībām un labiem akadēmiskajiem sasniegumiem, kas ar savu enerģiju un uzņēmību palīdz skolās veidot pozitīvu un progresīvu vidi, paaugstina skolēnu interesi un motivāciju mācīties. Tieši zināšanu praktiskais lietojums un saistība ar reālo dzīvi ir „Iespējamās misijas” skolotāju stiprā puse. Piedaloties „Iespējamā misijā”, dalībnieki strādā kā pilna laika skolotāji, pasniedzot mācību priekšmetu savā specialitātē skolās visā Latvijā. Paralēli šim darbam dalībnieki divus gadus apgūst pedagoģijas un vadības prasmes.

Iespējamā misija

2012.gada 13.jūnijā Valsts prezidents Andris Bērziņš piedalījās „Iespējamās misijas” gada noslēguma pasākumā, kurā piedalījās arī IM atbalstītāji, domubiedri, programmas dalībnieki un absolventi.

Paužot savu atbalstu izglītības programmai Iespējamā misija, 2012.gada 20.septembrī, Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar programmas dibinātājiem, dalībniekiem un atbalstītājiem.Tikšanās laikā prezidents iepazinās ar divdesmit Iespējamās misijas Piektā iesaukuma jaunajiem skolotājiem, viņu mentoriem un to skolu direktoriem, kurās strādās jaunieši. Valsts prezidents izteica savu gandarījumu par projektu Iespējamā misija, uzsverot, ka šī iniciatīva dod pamudinājumu pārējiem, ka darot viss iet uz priekšu un paliek labāk.

Arī 2013. un 2014.gadā Valsts prezidents jaunos skolotājus, viņu skolu direktorus un projekta atbalstītājus uzņēma savā rezidencē Melngalvja namā. 2014. gada 20. novembra tikšanās laikā Valsts prezidents savā runā uzsvēra Iespējamās misijas lielo ieguldījumu izglītības kvalitātes veicināšanā un aicināja klātesošos kopīgi domāt par nākamajiem soļiem izglītības sistēmas uzlabošanā.

Vairāk:

www.iespejamamisija.lv 

Saistītās ziņas:

Foto: Tikšanās ar izglītības programmas „Iespējamā misija” Septītā iesaukuma dalībniekiem un atbalstītājiem
Video: Valsts prezidents tiekas ar Iespējamās misijas dalībniekiem un atbalstītājiem
Foto: Tikšanās ar izglītības programmas „Iespējamā misija” jaunajiem skolotājiem un viņu skolu direktoriem – 2013. gads
Video: Tikšanās ar izglītības programmas „Iespējamā misija” jaunajiem skolotājiem un viņu skolu direktoriem - 2013. gads
Foto: Tikšanās ar projekta „Iespējamā misija” jaunajiem skolotājiem un viņu skolu direktoriem
Video: Valsts prezidenta uzruna „Iespējamās misijas" jaunajiem skolotājiem 20/09/2012
Foto: Dalība projekta "Iespējamā misija" gada noslēguma pasākumā
Andris Bērziņš piekrīt kļūt par „Iespējamās misijas” patronu
Foto: Tikšanās ar projekta „Iespējamā misija” organizatoriem