Andris Bērziņš
Šodien, 27.februārī Valsts prezidents Andris Bērziņš tikās ar projekta „Iespējamā misija” valdes priekšsēdētāju Ingrīdu Blūmu un „Iespējamās misijas” direktori Kristīni Mūrmani, lai pārrunātu turpmāko sadarbību un vienotos par kopīgu redzējumu vidējās izglītības kvalitātes uzlabošanā Latvijā. Valsts prezidents piekrita projekta aicinājumam kļūt par „Iespējamās misijas” patronu un iesaistīties projekta nozīmīgākajos pasākumos.

 

Sarunas gaitā Andris Bērziņš īpaši uzsvēra, ka izglītības sistēmas reformēšana ar mērķi padarīt Latvijas skolu un augstskolu absolventus daudz konkurētspējīgākus darba tirgū, ir viens no viņa prezidentūras galvenajiem uzdevumiem, kam Valsts prezidents pievērsīs īpašu uzmanību. „Izglītība ir visa pamats. Bez izglītības mums nebūs nākotnes. Tādēļ jādara viss, lai mūsu jaunākā paaudze varētu iegūt vislabāko izglītību un strādāt Latvijas valsts labā,” uzsvēra Valsts prezidents un informēja, ka jau pēc dažām dienām – 2.martā piedalīsies Somijas vēstniecības organizētā diskusijā "Ceļā uz izcilību Latvijas izglītības sistēmā. Somijas piemērs", kur kā diskusijas partneri iesaistīsies arī „Iespējamās misijas” speciālisti.

 

„Iespējamās misijas” valdes priekšsēdētāja Ingrīda Blūma un Valsts prezidents Andris Bērziņš bija vienisprātis, ka izšķirīgi svarīgs vidējās izglītības kvalitātes mainīšanā ir un būs skolotāja faktors. „Ir būtiski, kādi cilvēki aiziet strādāt uz skolu, vai viņi ir personības, kuras spēj aizraut jauniešus, vai viņi paši ir gatavi paši izglītoties mūža garumā, vai viņi prot un vēlas strādāt ar katru bērnu kā indivīdu, izvirzot individuālus mērķus,” tā savu pārliecību pauda Ingrīda Blūma.

 

Savukārt Valsts prezidents uzsvēra, ka vidējās izglītības reformēšanā izšķirīga nozīme būs arī augstākās izglītības reformām, lai skolās nonāktu tādi cilvēki, kuri atbilstu iepriekš minētajiem uzstādījumiem. Vienlaikus Andris Bērziņš atzina, ka skolām nepieciešama zināma autonomija skolēnu izglītības ievirzē, lai reģionāli skolas būtu brīvākas orientēt skolēnu izglītību, attīstot to konkrētajam reģionam vai  novadam nepieciešamajā virzienā.

 

 

„Iespējamā misija” veidota, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā, palīdzot talantīgiem augstskolu absolventiem kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem. Skolās pārāk liels uzsvars tiek likts uz akadēmiskajām zināšanām ar neskaidru praktisko pielietojumu, netiek attīstītas mācīšanās prasmes mūža garumā, radoša domāšana un uzņēmība. Tādēļ katru gadu projekts piesaista, atlasa, sagatavo un atbalsta darbam skolās augstskolu absolventus ar līdera dotībām un labiem akadēmiskajiem sasniegumiem, kas ar savu enerģiju un uzņēmību palīdz skolās veidot pozitīvu un progresīvu vidi, paaugstina skolēnu interesi un motivāciju mācīties. Tieši zināšanu praktiskais lietojums un saistība ar reālo dzīvi ir „Iespējamās misijas” skolotāju stiprā puse. Piedaloties „Iespējamā misijā”, dalībnieki strādā kā pilna laika skolotāji, pasniedzot mācību priekšmetu savā specialitātē skolās visā Latvijā. Paralēli šim darbam dalībnieki divus gadus apgūst pedagoģijas un vadības prasmes.