Raimonds Vējonis

Latvijas Valsts prezidents (2015-2019)
Skatīt vairāk

Andris Bērziņš

Latvijas Valsts prezidents (2011-2015), par galveno savas darbības vadmotīvu izvirzīja Valsts prezidenta zvērestā doto solījumu sekmēt...
Skatīt vairāk

Valdis Zatlers

Valsts prezidents (2007- 2011), aktīvi iestājās par Latvijas politiskās un ekonomiskās konkurētspējas veicināšanu, tiesiskuma stiprin...
Skatīt vairāk

Vaira Vīķe-Freiberga

Latvijas Valsts prezidente (1999-2007), aktīvi piedalījās valsts demokratizācijas un tiesiskā pamata nostiprināšanas procesā...
Skatīt vairāk

Guntis Ulmanis

Latvijas Republikas prezidents no 1993.gada līdz 1999.gadam. Gunta Ulmaņa prezidentūras laikā liela uzmanība pievērsta ārpolitikai...
Skatīt vairāk

Jāzeps Rancāns kā Valsts prezidenta vietas izpildītājs 1947–1969

Latvijas okupāciju, ko prettiesiski īstenoja PSRS, neatzina ne Latvijas tauta, ne starptautiskā kopiena. Visus okupācijas gadus Latvijas valsts turpin...
Skatīt vairāk

Pauls Kalniņš kā Valsts prezidenta vietas izpildītājs 1944–1945

Latvijas okupāciju, ko prettiesiski īstenoja PSRS, neatzina ne Latvijas tauta, ne starptautiskā kopiena. Visus okupācijas gadus Latvijas valsts turpin...
Skatīt vairāk

Kārlis Ulmanis kā Valsts prezidenta amata izpildītājs 1936 - 1940

Ministru prezidents Kārlis Ulmanis bija Valsts prezidenta amata izpildītājs no 1936.gada līdz 1940.gadam. 1934.gada 15. maijā Kārlis Ulmanis rīko vals...
Skatīt vairāk

Alberts Kviesis

Alberts Kviesis bija Latvijas Republikas prezidents no 1930.gada līdz 1936.gadam. Viņš pamatā turpināja abu priekšgājēju tradīcijas, ar bezpartejisku...
Skatīt vairāk

Gustavs Zemgals

Gustavs Zemgals bija Latvijas Republikas prezidents no 1927.gada līdz 1930. gadam. Kā valsts vadītājs, nebūdams lielāko politisko partiju pārstāvis...
Skatīt vairāk

Jānis Čakste

Jānis Čakste bija Latvijas Republikas prezidents no 1922.gada līdz 1927.gadam. Viņš bija pirmais Latvijas Republikas prezidents un viņa uzdevumos ieti...
Skatīt vairāk