Bilde par Ievu Siliņu

Ieva Siliņa

Valsts prezidenta ārštata padomniece zinātnes un izglītības politikas jautājumos
ieva.silina [at] president.lv

Ieva Siliņa specializējas zinātnes pārvaldībā un komunikācijā, kā arī zināšanu pārnesē un ilgtspējīgā attīstībā. Ieva Siliņa ir bijusi Latvijas lielākās un ietekmīgākās jauno zinātnieku organizācijas – Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) – valdes priekšsēdētāja un veidojusi LJZA kā kopienu, kas ir vienas pieturas punkts gan jaunajiem zinātniekiem, kas vēlas iesaistīties zinātnes politikā vai jaunos projektos, gan uzņēmējiem, kas vēlas piesaistīt intelektuālo kapitālu (tostarp izmantojot ES fondu sniegtās iespējas) vai kāpināt ražošanas pievienoto vērtību.

Ieva Siliņa ir bijusi EURODOC apvienības viceprezidente, pārstāvot 28 Eiropas valstu jaunos zinātniekus, kā arī ir viedokļa līdere zinātnes un izglītības jautājumos Latvijā. 

Ieva Siliņa ieguvusi Latvijas universitātes maģistra grādu vadībzinātnē.

Izglītība

  • Pabeigta doktora līmeņa programma vadībzinātnē (Doktora grādu ekonomikā plānots iegūt 2021. gadā), Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte, Latvijas Universitāte
  • Maģistra grāds vadībzinātnē, Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte, Latvijas Universitāte
  • Bakalaura grāds ekonomikā, Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte, Latvijas Universitāte

Valodu zināšanas

  • Latviešu – izcili
  • Angļu – izcili
  • Vācu – labi
  • Krievu – labi

Profesionālā darbība

Gads Darbība
No 2017. gada līdz 2018. gadam Viceprezidente, European Council of Doctoral Students and Young Researchers
No 2016. gada līdz 2019. gadam Valdes priekšsēdētāja, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
No 2015. gada līdz 2016. gadam Valdes locekle, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
No 2014. gada līdz 2016. gadam Projektu vadītāja, Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
No 2014. gada līdz 2018. gadam Valsts pētījumu programmas 5.2 pētniece, Vidzemes Augstskola
No 2010. gada līdz 2014. gadam Lektore, Latvijas Universitāte un Alberta koledža

Ievas Siliņas publikācijas medijos

Datums Saite
20.08.2019.