Bilde par Irēnu Kucinu

Irēna Kucina

Kancelejas vadītāja vietniece – Valsts prezidenta padomnieku biroja vadītāja, Valsts prezidenta padomniece tiesiskuma un ES tiesību politikas jautājumos
irena.kucina [at] president.lv

Irēna Kucina sešus gadus bijusi Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos un gandrīz trīs gadus – Latvijas Republikas pārstāve Eiropas Savienības Tiesā. Viņa vadīja ar tiesu jautājumiem saistītās politikas izstrādi, nodrošināja tiesu varas un valsts līmeņa pārvaldību un kapacitātes stiprināšanu. Pateicoties plašajai profesionālajai pieredzei Tieslietu ministrijā, kopš 2006. gada Irēna Kucina bijusi Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktore, vadījusi Civiltiesību departamenta darbu un pirms tam arī Starptautisko privāttiesību nodaļu.

Līdztekus plašajai profesionālajai darbībai Irēnai Kucinai ir nozīmīga akadēmiskā pieredze starptautisko privāttiesību jautājumos. 2016. gadā Irēna Kucina tika ievēlēta par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociēto profesori. Viņa ir arī Latvijas Tiesnešu mācību centra pasniedzēja. Irēna Kucina ir daudzu publikāciju autore starptautisko privāttiesību jomā, kā arī jautājumos par tiesu sistēmu. Viņa arī veikusi vairākus pētījumus un kā projekta vadītāja un eksperte aktīvi piedalījusies mērķsadarbības projektos tiesu varas stiprināšanas jautājumos.

Irēna Kucina ieguvusi Latvijas Universitātes tiesību doktora zinātnisko grādu starptautiskajās tiesībās.

Izglītība

  • 2011 – Tiesību doktora zinātniskais grāds starptautiskajās tiesībās, Latvijas Universitāte
  • 2007 – Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte

Svešvalodu zināšanas

  • Angļu – C2
  • Krievu – C2
  • Franču – A1

Profesionālā darbība

Gads Darbība
No 2013. gada augusta līdz 2019. gada jūlijam Valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos, Tieslietu ministrija
No 2016. gada decembra Latvijas Republikas pārstāve Eiropas Savienības Tiesā
No 2002. gada Darbs Tieslietu ministrijā – Civiltiesību departamenta vadītāja, Eiropas Savienības Tiesas departamenta vadītāja, Civiltiesību departamenta Starptautisko privāttiesību nodaļas vadītāja, juriskonsulte
No 2016. gada decembra Asociētā profesore, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
No 2013. gada janvāra Docente, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra
No 2008. gada līdz 2013. gada janvārim Lektore, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra
No 2006. gada Lektore, Latvijas Tiesnešu mācību centrs
No 2011. gada Vieslektore, Eiropas Tiesību akadēmija (European Academy of Law)

Irēnas Kucinas publikācijas medijos

   
19.05.2021. Irēna Kucina: Tiešsaistes platformas, tiesiskums un Eiropas atbilde
15.01.2021. Irēna Kucina: aizliegums šķirot dzīvības
24.09.2020. Irēnas Kucinas uzruna Tieslietu ministrijas forumā “Pārmaiņu laiks bērnu tiesību aizsardzībā: kā sasniegt rezultātus?”
16.06.2020. Irēna Kucina: Piezīmes par Latvijas tiesu lēmumiem K. Misānes civillietās par bērna atgriešanu no Latvijas uz Dienvidāfriku
26.05.2020. Irēna Kucina: Satricinājums Eiropas Savienības tiesību telpā
30.04.2020. Irēna Kucina: Tiesneša zvērests – aiz slēgtām durvīm vai attālināti?
06.04.2020. Irēna Kucina: Kā ierobežot Covid-19, neapdraudēt privātumu un atgriezties normālā dzīvē?
30.03.2020. Irēna Kucina: Karantīnas un pašizolācijas neievērošana – ar brīdinājumu un maigu uzraudzību ir krietni par maz
11.03.2020. Valsts interesēs – profesionāli spēcīgs ģenerālprokurors
03.03.2020. Starptautiskā izdošana: tiesiskā telpa, kas tomēr prasa iedziļināšanos
17.02.2020. Irēna Kucina: Par augstākās izglītības iestādēm – nosaukums nav kvalifikācija
08.01.2020. Irēna Kucina: Kāds būs Valsts prezidenta un viņa padomnieku šī gada darba cēliens (LA.LV)
24.09.2019.