Egils Levits
Valsts vācu ģimnāzijas pirmā septembra kopbilde

Valsts prezidents Egils Levits šodien apmeklēja Rīgas Valsts vācu ģimnāziju, lai sveiktu skolēnus un skolotājus jaunā mācību gada pirmajā dienā. E. Levits pauda prieku, ka šodien mācību gadu atkal ir iespējams atsākt klātienē: “Mācieties ar prieku! Pagājušais gads bija grūts gan jums, skolēni, gan jums, skolotāji, un arī vecāki. Šodien valsts dara visu iespējamo, lai šis mācību gads notiktu klātienē. Tas ir svarīgi ne tikai mācību procesā, bet arī lai jūs satiktos viens ar otru, būtu kopā vienā telpā klātienē, jo nedz internets, nedz telefons nevar aizstāt dzīvu cilvēku.”

Valsts prezidents uzsvēra, ka skolas laiks ir svarīgs gan skolēna personības veidošanā, gan iegūstot zināšanas un pilsonisko apziņu.  “Skolas laikā strauji attīstās jūsu personības, un tas ir pats, pats svarīgākais. Tādi cilvēki, par kādiem jūs veidojaties tagad, jūs lielā mērā būsiet savā dzīvē - ar sev raksturīgajām personības iezīmēm.”

“Otrais aspekts, ko apgūstat skolā, ir zināšanas. Racionalitāte ir mūsu pasaules pamatā. Pandēmijas laikā mēs redzam, ka racionāli uzskati saduras ar mazāk racionāliem. Pareizus lēmumus sev dzīvē un sabiedrībā var pieņemt, balstoties uz racionālu pasaules uzskatu, un paldies visiem skolotājiem, kas māca to jums apgūt,” sacīja E. Levits.

Kā trešo aspektu prezidents iezīmēja pilsoniskās apziņas iegūšanu: “Sabiedrību veido tās pilsoņi. Pilsoņi veido Latviju, Latvija veido Eiropu, bet Eiropa – pasauli. Līdz ar to katram ir iespējas un arī pienākums veidot savu pasauli, savu apkārtējo vidi caur līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā. Šobrīd jūs skolā un ārpus skolas apmeklējat pulciņus, interešu grupas, bet vēlāk dzīvē iesaistīsieties organizācijās, varbūt partijās. Katrā ziņā – līdzdalība sabiedrībā ir absolūti nepieciešama, lai mēs visi kopā dzīvotu labāk. To jūs apgūstat arī šeit skolā, un es pateicos par to skolai.”

E. Levits pateicās skolas vadībai par iespēju bērniem Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā padziļināti apgūt vācu valodu un kultūru, jo līdztekus angļu valodai, kas ir universāla valoda, ir nepieciešamas arī zināšanas saprast citas mums tuvas valodas. “Ģeopolitiski mēs Eiropas Savienībā esam tuvu ar visām vācvalodīgajām valstīm, un šis ir īpašs pienesums, apgūstot vācu valodu, ko jūs sniedzat ne tikai savai personībai, bet arī Latvijai,” skolēniem sacīja Valsts prezidents.

Foto
Video