Egils Levits Nacionālā drošība
Valsts prezidents Egils Levits lasa lekciju NATO Aizsardzības koledžā Romā

Valsts prezidents Egils Levits šodien nolasīja lekciju NATO Aizsardzības koledžā Romā “Vēstures mācības un NATO 2030”, pievēršoties pieredzei, ko sniedz vēstures notikumi, kas apliecina nepieciešamību stiprināt transatlantisko drošību šodien un nākamajā desmitgadē.

Iepazīstinot klausītājus ar Baltijas valstu vēsturi un NATO iestāšanās pamatojumu 2004. gadā, Valsts prezidents uzsvēra: “Papildus tam, ka Latvija velta 2–3 % no IKP aizsardzības jomai, mēs ieviešam visaptverošu aizsardzības sistēmu, kuras mērķis ir iesaistīt visus pilsoņus atbildībā par valsts drošību.”

E. Levits augstu novērtēja to, ka “aliansē mēs visi esam vienlīdzīgi, un NATO ārējo robežu aizsardzība ir mūsu visu aizsardzība”.

Valsts prezidents arī izteica pateicību par NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas darbību reģionā (turpmāk – enhanced Forward Presence (eFP)): “eFP uzlabo Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas drošību ar tādu atturēšanas un aizsardzības līmeni, kādu mēs vieni paši nespētu nodrošināt. Kaut arī eFP kaujas grupas nerada draudus Krievijai, tās skaidri parāda NATO apņēmību aizstāvēt katru mūsu alianses dalībvalsti. eFP arī pierāda, ka drauds kādam no sabiedrotajiem ir drauds mums visiem.”

Runājot par attīstības plānu “NATO 2030” un “Stratēģisko koncepciju 2022”, Valsts prezidents atsaucās uz NATO ģenerālsekretāra izvirzītajiem trīs galvenajiem uzdevumiem: kolektīvo aizsardzību; krīžu vadību; kooperatīvo drošību. E. Levits novērtēja transatlantisko saišu lomu: “Mums jāatzīst nepārtraukta vai pat palielināta ASV līderības un transatlantisko saišu nozīme. Eiropai ir vajadzīga ASV tāpat, kā ASV ir vajadzīgas tās sabiedrotās valstis.”

Tāpat E. Levits pievērsās tiem izaicinājumiem, ar kuriem organizācija šobrīd saskaras un kas prasa papildu uzmanību: “NATO un līdzīgi domājošajiem partneriem ir jāpievērš lielāka uzmanība noturībai. Ja tas netiks izdarīts, var vājināties mūsu spēja pasargāt sevi no nemilitāriem draudiem. Vissvarīgākais ir atcerēties, ka ģeopolitiskās sāncensības periodā tā ir cīņa starp demokrātiju un autoritārismu.”

Lekcijas ieraksts:
FOTO: Valsts prezidenta Egila Levita lekcija NATO Aizsardzības koledžā Romā “Vēstures mācības un NATO 2030”