Эгилс Левитс Внутренняя политика
Sadarbības memoranda "Dators ikvienam bērnam" padomes pirmā sēde Rīgas pils Ģerboņu zālē

28 мая в Рижском замке состоялось первое заседание Совета меморандума по сотрудничеству «Компьютер для каждого ребенка», на котором обсуждалась дальнейшая организация работы Совета и актуальные задачи для достижения намеченной в меморандуме цели, а именно, к 2025 году обеспечить школьников и учителей Латвии соответствующими требованиям современного образования компьютерами.

Руководитель Совета - советник президента по вопросам информационного пространства и цифровой политики Иева Илвеса - рассказывает, что первое заседание совета прошло продуктивно и члены совета были единодушны по поводу того, что в ближайшие месяцы их ожидает очень интенсивная работа и они будут встречаться раз в месяц. «Как и у всех новых инициатив начальный этап проекта «Компьютер для каждого ребенка» будет напряженным, особенно учитывая стремительное приближение нового учебного года и тот факт, что имеющиеся в европейских фондах средства поддержки могут быть уже доступны в ближайшее время. Поэтому необходима сильная команда и надежные партнеры по сотрудничеству, которые все будут работать с единым пониманием целей и задач проекта и заинтересованы в их достижении в планируемые сроки. На первом заседании Совета царила атмосфера этого чувства единства, и я удовлетворена тем, что мы начинаем практическую работу над тем, чтобы к 2025 году мы обеспечили латвийских школьников и учителей компьютерами, соответствующими требованиям современного образования», – подчеркивает И. Илвеса.

В ходе реализации проекта одним из первых шагов является успешная централизованная закупка компьютеров, поэтому члены Совета обсудили необходимую поддержку государственных структур и экспертов, чтобы начать процедуру закупки.

И. Илвеса отметила, что уже на ближайшем заседании правительства можно принять решение о выделении соответствующих финансовых средств, которые позволили бы начать закупку.

ФОТО:

Informācijai:

14. maijā Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, finanšu ministrs Jānis Reirs, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis parakstīja sadarbības memorandu “Dators ikvienam bērnam”.

Memoranda dalībnieki vienojušies rīkoties atbilstoši savai kompetencei ar mērķi:

  • līdz 2025. gadam nodrošināt mācību procesam piemērotu datoru katram skolēnam un skolotājam;
  • izveidot ilgtspējīgu sistēmu, kas nodrošinās pieeju tehnoloģijām skolēniem un skolotājiem visā Latvijā;
  • datoru nodrošināšanai veidot datoru bibliotēku ikvienā Latvijas valsts un pašvaldību skolā, sagatavojot atbilstošu normatīvo regulējumu, resursu plānošanu un darba organizācijas sadalījumu starp Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, pašvaldībām un izglītības iestādēm;
  • apzināt un izmantot starptautiskās iespējas, praksi un inovatīvus risinājumus datoru iegādei un/vai nomai izglītības mērķiem, tādējādi mazinot izdevumus un atvieglojot datoru bibliotēku tehnisko atbalstu, apkopi un atjaunošanu;
  • organizēt datoru iepirkumus centralizēti, lai panāktu izdevīgākus nosacījumus, bet datoru tālāku nodošanu, izmantošanu un apkalpošanu īstenot lokāli;
  • piesaistīt un izmantot privātā sektora atbalstu, lai sākotnējā periodā risinātu iztrūkstošos speciālistu un zināšanu resursus, kā arī nodrošinātu kvalitatīvu IKT infrastruktūru katram skolēnam un skolotājam;
  • izstrādāt un nodrošināt atbalsta sistēmu katrā pašvaldībā jēgpilnai un efektīvai datoru izmantošanai mācību procesā;
  • nodrošināt, ka izglītības iestādes stratēģiski izmanto datorus mācību procesā un skolēnu digitālo prasmju attīstībā un attīsta pedagogu profesionālo kompetenci šī darba veikšanai.


Lai koordinētu darbu sadarbības memoranda “Dators ikvienam bērnam” īstenošanai, tā dalībnieki arī vienojās izveidot padomi, kas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā četras reizes gadā pārskata memoranda īstenošanas gaitu un sniedz priekšlikumus mērķa sasniegšanai. Memorandā paredzēts, ka padomi tās pirmajā darbības gadā Valsts prezidenta uzdevumā vada Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos Ieva Ilvesa. Padomē piedalās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības.

No kreisās: A. Ašeradens, A. T. Plešs, I. Ilvesa, E. Levits, I. Šuplinska, J. Reirs, G. Kaminskis