RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Latvijas Valsts Prezidenta mājaslapa http://www.president.lv/ 50 jaunākās ziņas ru Президент Латвии: необходимо интенсифицировать отношения Европейского союза со странами Восточного партнерства https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-neobkhodimo-intensificirovat-otnosheniya-evropeiskogo-soyuza-so-stranami-vostochnogo-partnerstva-25927 Tue, 17 Sep 2019 10:40:44 +0300 Выступление президента Эгилса Левитса на презентации книги Вайры Вике-Фрейберги “The Singer of Songs. On Cognitive Schemas and Sequential Structuring in Longer Latvian Folk Songs” https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/vystuplenie-prezidenta-egilsa-levitsa-na-prezentacii-knigi-vairy-vike-freibergi-the-singer-of-songs-on-cognitive-schemas-and-sequential-structuring-in-longer-latvian-folk-songs-25926 Tue, 17 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент подчеркивает важное значение поддержки средних и малых фермеров https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-podcherkivaet-vazhnoe-znachenie-podderzhki-srednikh-i-malykh-fermerov-25925 Tue, 17 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент обсуждает с депутатами Бундестага направления укрепления двусторонних отношений https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-obsuzhdaet-s-deputatami-bundestaga-napravleniya-ukrepleniya-dvustoronnikh-otnoshenii-25924 Tue, 17 Sep 2019 10:40:44 +0300 Обращение президента Латвии Эгилса Левитса на встрече с послами иностранных государств в Латвии https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/obrashenie-prezidenta-latvii-egilsa-levitsa-na-vstreche-s-poslami-inostrannykh-gosudarstv-v-latvii-25923 Tue, 17 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент в беседе с министром благосостояния поддерживает соблюдение принципа солидарности в налоговой политике https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-v-besede-s-ministrom-blagosostoyaniya-podderzhivaet-soblyudenie-principa-solidarnosti-v-nalogovoi-politike-25922 Tue, 17 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии актуализирует вопросы упорядочения строительной отрасли https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-aktualiziruet-voprosy-uporyadocheniya-stroitelnoi-otrasli-25921 Tue, 17 Sep 2019 10:40:44 +0300 Обращение президента на презентации книги «Проблема искателей убежища и её решения в Европейском союзе и Латвии» в Доме Европейского союза https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/obrashenie-prezidenta-na-prezentacii-knigi-problema-iskatelei-ubezhisha-i-eyo-resheniya-v-evropeiskom-soyuze-i-latvii-v-dome-evropeiskogo-soyuza-25920 Mon, 16 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент посещает Верховный суд https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-poseshaet-verkhovnyi-sud-25919 Mon, 16 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии обсуждает с министром сообщения развитие привлекательной для общества и бизнеса сети путей сообщения https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-obsuzhdaet-s-ministrom-soobsheniya-razvitie-privlekatelnoi-dlya-obshestva-i-biznesa-seti-putei-soobsheniya-25918 Mon, 16 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Эгилс Левитс встречается с судьями Конституционного суда https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-egils-levits-vstrechaetsya-s-sudyami-konstitucionnogo-suda-25917 Mon, 16 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент встречается с министром земледелия Каспарсом Герхардсом https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-vstrechaetsya-s-ministrom-zemledeliya-kasparsom-gerkhardsom-25916 Mon, 16 Sep 2019 10:40:44 +0300 Выступление президента Эгилса Левитса в мемориальном музее Яниса Чаксте «Аучи» https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/vystuplenie-prezidenta-egilsa-levitsa-v-memorialnom-muzee-yanisa-chakste-auchi-25915 Sat, 14 Sep 2019 10:40:44 +0300 Обращение президента Эгилса Левитса в Елгавском музее истории и искусства им. Гедерта Элиаса https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/obrashenie-prezidenta-egilsa-levitsa-v-elgavskom-muzee-istorii-i-iskusstva-im-gederta-eliasa-25914 Sat, 14 Sep 2019 10:40:44 +0300 Обращение президента Эгилса Левитса у памятника Янису Чаксте в Елгаве https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/obrashenie-prezidenta-egilsa-levitsa-u-pamyatnika-yanisu-chakste-v-elgave-25913 Sat, 14 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии и представители Латвийского Всемирного фонда природы подчеркнули равную ответственность Латвии в решении проблемы изменения климата https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-i-predstaviteli-latviiskogo-vsemirnogo-fonda-prirody-podcherknuli-ravnuyu-otvetstvennost-latvii-v-reshenii-problemy-izmeneniya-klimata-25912 Fri, 13 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии: Намибия является одним из ближайших партнеров Латвии на африканском континенте https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-namibiya-yavlyaetsya-odnim-iz-blizhaishikh-partnerov-latvii-na-afrikanskom-kontinente-25911 Fri, 13 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент отмечает проделанную работу в сфере обороны государства https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-otmechaet-prodelannuyu-rabotu-v-sfere-oborony-gosudarstva-25910 Fri, 13 Sep 2019 10:40:44 +0300 Обращение президента Латвии Эгилса Левитса на Рижском форуме по безопасности https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/obrashenie-prezidenta-latvii-egilsa-levitsa-na-rizhskom-forume-po-bezopasnosti-25909 Fri, 13 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент встречается с министром финансов Янисом Рейрсом https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-vstrechaetsya-s-ministrom-finansov-yanisom-reirsom-25908 Thu, 12 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент вводит новую традицию – встречу с президиумом Саэймы https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-vvodit-novuyu-tradiciyu-vstrechu-s-prezidiumom-saeimy-25907 Thu, 12 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии: Польша внесла неоценимый вклад в укрепление Латвийской государственности в 1920 году https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-polsha-vnesla-neocenimyi-vklad-v-ukreplenie-latviiskoi-gosudarstvennosti-v-1920-godu-25906 Wed, 11 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии встретится с вице-президентом Намибии и обсудит вопросы сотрудничества https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-vstretitsya-s-vice-prezidentom-namibii-i-obsudit-voprosy-sotrudnichestva-25905 Wed, 11 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии: трансатлантическое партнерство является центральным элементом безопасности Латвии и Польши https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-transatlanticheskoe-partnerstvo-yavlyaetsya-centralnym-elementom-bezopasnosti-latvii-i-polshi-25904 Wed, 11 Sep 2019 10:40:44 +0300 К столетию Латвийского государства президент получает в дар от Объединенных Арабских Эмиратов ковер мира https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/k-stoletiyu-latviiskogo-gosudarstva-prezident-poluchaet-v-dar-ot-obedinennykh-arabskikh-emiratov-kover-mira-25903 Tue, 10 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии обсуждает с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы вопросы укрепления демократии, искусственного интеллекта и биоэтики https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-obsuzhdaet-s-prezidentom-parlamentskoi-assamblei-soveta-evropy-voprosy-ukrepleniya-demokratii-iskusstvennogo-intellekta-i-bioetiki-25902 Tue, 10 Sep 2019 10:40:44 +0300 Обращение президента Эгилса Левитса по случаю празднования столетия службы иностранных дел https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/obrashenie-prezidenta-egilsa-levitsa-po-sluchayu-prazdnovaniya-stoletiya-sluzhby-inostrannykh-del-25901 Mon, 09 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии: в обществе следует вести дискуссии о новом стандарте образования https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-v-obshestve-sleduet-vesti-diskussii-o-novom-standarte-obrazovaniya-25900 Mon, 09 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии положительно оценивает вклад иностранных торговых палат в Латвии в экономический рост государства https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-polozhitelno-ocenivaet-vklad-inostrannykh-torgovykh-palat-v-latvii-v-ekonomicheskii-rost-gosudarstva-25899 Mon, 09 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии  определяет тенденции развития юридического образования в Латвии https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-opredelyaet-tendencii-razvitiya-yuridicheskogo-obrazovaniya-v-latvii-25898 Mon, 09 Sep 2019 10:40:44 +0300 Свидетельству непрерывности Латвийской государственности – 75 лет https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/svidetelstvu-nepreryvnosti-latviiskoi-gosudarstvennosti-75-let-25897 Sun, 08 Sep 2019 10:40:44 +0300 Обращение президента Эгилса Левитса на конференции «Компетенция административных судов, вытекающая из общих правовых принципов» в честь 15-летия административных судов https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/obrashenie-prezidenta-egilsa-levitsa-na-konferencii-kompetenciya-administrativnykh-sudov-vytekayushaya-iz-obshikh-pravovykh-principov-v-chest-15-letiya-administrativnykh-sudov-25896 Fri, 06 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии: важно проводить инклюзивную политику в отношении людей с инвалидностью в практической жизни https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-vazhno-provodit-inklyuzivnuyu-politiku-v-otnoshenii-lyudei-s-invalidnostyu-v-prakticheskoi-zhizni-25895 Thu, 05 Sep 2019 10:40:44 +0300 Обращение президента Эгилса Левитса на открытии осенней сессии Саэймы 2019 года https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/obrashenie-prezidenta-egilsa-levitsa-na-otkrytii-osennei-sessii-saeimy-2019-goda-25893 Thu, 05 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии с первым официальным визитом отправится в Польшу https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-s-pervym-oficialnym-vizitom-otpravitsya-v-polshu-25892 Wed, 04 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии: высшие учебные заведения Латвии должны быть конкурентоспособны на европейском уровне https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-vysshie-uchebnye-zavedeniya-latvii-dolzhny-byt-konkurentosposobny-na-evropeiskom-urovne-25891 Tue, 03 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии принимает верительные грамоты у аккредитованных в Латвии иностранных послов https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-prinimaet-veritelnye-gramoty-u-akkreditovannykh-v-latvii-inostrannykh-poslov-25890 Tue, 03 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии вручает верительные грамоты чрезвычайному и полномочному послу Латвийской Республики в Китайской Народной Республике https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-vruchaet-veritelnye-gramoty-chrezvychainomu-i-polnomochnomu-poslu-latviiskoi-respubliki-v-kitaiskoi-narodnoi-respublike-25889 Mon, 02 Sep 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии пополняет фонд библиотеки для незрячих, записав аудио преамбулу к Конституции с комментариями https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-popolnyaet-fond-biblioteki-dlya-nezryachikh-zapisav-audio-preambulu-k-konstitucii-s-kommentariyami-25888 Mon, 02 Sep 2019 10:40:44 +0300 Выступление президента Эгилса Левитса в День знаний в школе-интернате Страздумуйжа –  центре развития для слабовидящих и слепых детей https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/vystuplenie-prezidenta-egilsa-levitsa-v-den-znanii-v-shkole-internate-strazdumuizha-centre-razvitiya-dlya-slabovidyashikh-i-slepykh-detei-25887 Mon, 02 Sep 2019 10:40:44 +0300 Выступление президента Эгилса Левитса в День знаний в Рижской 88-й средней школе https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/vystuplenie-prezidenta-egilsa-levitsa-v-den-znanii-v-rizhskoi-88-i-srednei-shkole-25886 Mon, 02 Sep 2019 10:40:44 +0300 Выступление президента Эгилса Левитса в День знаний в Рижской 2-й гимназии https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/vystuplenie-prezidenta-egilsa-levitsa-v-den-znanii-v-rizhskoi-2-i-gimnazii-25885 Mon, 02 Sep 2019 10:40:44 +0300 Обращение Е.П. президента Латвии Эгилса Левитса на праздновании столетия Латвийского Национального архива https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/obrashenie-e-p-prezidenta-latvii-egilsa-levitsa-na-prazdnovanii-stoletiya-latviiskogo-nacionalnogo-arkhiva-25883 Fri, 30 Aug 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии примет участие в торжественных памятных мероприятиях в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-primet-uchastie-v-torzhestvennykh-pamyatnykh-meropriyatiyakh-v-pamyat-o-80-i-godovshine-nachala-vtoroi-mirovoi-voiny-v-varshave-25882 Fri, 30 Aug 2019 10:40:44 +0300 Обращение Е.П. президента Латвии Эгилса Левитса на церемонии вручения награды имени Атиса Кронвалда https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/obrashenie-e-p-prezidenta-latvii-egilsa-levitsa-na-ceremonii-vrucheniya-nagrady-imeni-atisa-kronvalda-25880 Fri, 30 Aug 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии: следует найти решение для привлечения юных педагогов https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-sleduet-naiti-reshenie-dlya-privlecheniya-yunykh-pedagogov-25879 Fri, 30 Aug 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии Эгилс Левитс поздравляет с Днем знаний https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-egils-levits-pozdravlyaet-s-dnem-znanii-25878 Fri, 30 Aug 2019 10:40:44 +0300 Обращение Е.П. президента Латвии Эгилса Левитса на праздновании 100-летия Национальной библиотеки Латвии https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/obrashenie-e-p-prezidenta-latvii-egilsa-levitsa-na-prazdnovanii-100-letiya-nacionalnoi-biblioteki-latvii-25876 Thu, 29 Aug 2019 10:40:44 +0300 Президент Латвии высоко оценивает достижения Рижского университета им. Страдиня в науке и исследованиях https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/prezident-latvii-vysoko-ocenivaet-dostizheniya-rizhskogo-universiteta-im-stradinya-v-nauke-i-issledovaniyakh-25875 Thu, 29 Aug 2019 10:40:44 +0300 Обращение Е.П. президента Латвии Эгилса Левитса на открытии Тукумского здания суда Земгальского районного суда https://www.president.lv/ru/novosti/aktualnye-novosti/obrashenie-e-p-prezidenta-latvii-egilsa-levitsa-na-otkrytii-tukumskogo-zdaniya-suda-zemgalskogo-raionnogo-suda-25874 Thu, 29 Aug 2019 10:40:44 +0300