Gunda Reire

Gunda Reire

Valsts prezidenta kancelejas vadītāja
gunda.reire [at] president.lv

Dzimusi 1977. gada 20. martā.

Kopš 2023. gada 8. jūlija pilda Valsts prezidenta kancelejas vadītājas pienākumus. Iepriekš bijusi Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre (2022–2023), Latvijas Republikas ārlietu ministra padomniece stratēģiskās komunikācijas, demokrātijas un publiskās diplomātijas jautājumos (2017–2022). Viņai ir plaša profesionālā pieredze, tostarp bijusi vairāku ministru padomniece, vadījusi Saeimas priekšsēdētājas un izglītības un zinātnes ministres birojus, bijusi Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētājas vietniece.

Dr. Reires pētniecisko interešu lokā ir daudzpusējā starptautiskā sadarbība, ANO jautājumi un attiecības ar Krieviju. Viņa ir autore virknei zinātnisko publikāciju par ANO, Latvijas ārpolitiku, tostarp Latvijas dalību ANO institūcijās, Latvijas un Krievijas attiecībām, bijusi zinātniskā redaktore vairākiem rakstu krājumiem.

Dr. Reire doktora grādu politikas zinātnē ar specializāciju starptautiskajās attiecībās ir ieguvusi Latvijas Universitātē. Šobrīd darbojas arī kā docente Rīgas Stradiņa universitātē un vieslektore Rīgas Juridiskajā augstskolā, kā arī ir Starptautisko pētījumu centra direktore. Bijusi Fulbraita programmas stipendiāte zinātniskajā pētniecībā Džona Hopkinsa Universitātes SAIS Transatlantisko attiecību centrā ASV.

Izglītība

2011 – Dr.sc.pol. Doktora grāds politikas zinātnē, starptautiskajā politikā, Latvijas Universitāte

2004 – Mag.pol.zin. Sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē, Latvijas Universitāte

2001–2002 – Maģistra studijas politikas zinātnē, Alberta–Ludviga Universitāte Freiburgā, Vācija

2000–2001 – Maģistra studijas politikas zinātnē, Humbolda Universitāte Berlīnē, Vācija

1999 – Sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē, starptautiskajās attiecībās, Latvijas Universitāte

Valodu prasmes

Latviešu – dzimtā

Angļu, vācu, krievu – brīvi

Franču – pamatzināšanas

Profesionālā pieredze

2022–2023 – Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre

2017–2022 – Latvijas Republikas ārlietu ministra padomniece

2023–pašlaik – Rīgas Stradiņa universitātes docente

2013–pašlaik – Starptautisko pētījumu centra direktore

2011–pašlaik – Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektore

2020–2023 – Rīgas Stradiņa universitātes vieslektore

2015–2016 – Džona Hopkinsa Universitātes SAIS Transatlantisko attiecību centra (Vašingtona, ASV) viespētniece Fulbraita programmas zinātniskajā pētniecībā ietvaros

2006–2016 – Latvijas Universitātes vieslektore

2014–2014 – Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministres biroja vadītāja

2010–2013 – Saeimas priekšsēdētājas biroja vadītāja

2010 – Sabiedrisko attiecību vadītāja politisko partiju apvienības “Vienotība” vēlēšanu kampaņai

2008–2009 – Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas padomniece sabiedriskajās attiecībās

2005–2008 – Latvijas Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētāja vietniece

2004–2005 – Latvijas Republikas kultūras ministres preses sekretāre

2004 – Eiropas Komisijas Paplašināšanās komunikācijas stratēģijas ieviešana Latvijā vadītāja

2002–2004 – Valsts aģentūras “Maksātnespējas administrācija” direktora palīdze sabiedrisko attiecību un preses jautājumos

2001–2002 – Projektu vadītāja sabiedrisko attiecību aģentūrā “Consensus PR”

1999–2002 – Pasaules bankas Izglītības attīstības projekta sabiedrisko attiecību eksperte

2000–2001 – Vācijas Bundestāga deputāta palīdze (Vācija, Berlīne) starpparlamentu apmaiņas programmas ietvaros

1999–2000 – Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministra padomniece sabiedrisko attiecību un preses lietās

1997–1999 – Nacionālās ziņu aģentūras LETA Politiskās analīzes nodaļas galvenā redaktore un vadītāja, reportiere

Apbalvojumi

2024 – Maltas Republikas Nacionālā Nopelnu ordeņa Pavadone

Publikācijas

Reire, G. The UN and Latvia 2022: Under the Mark of Ukraine. In: Broka, S., Bukovskis, K. (eds.) Latvian Foreign and Security Policy. Yearbook 2023. Riga: Hansa Print Riga, 2022, pp. 116-129. https://liia.lv/en/publications/latvian-foreign-and-security-policy-yearbook-2023-1047?get_file=2

Kotnarowski, M., Szulecki, K., Burean, T., Bivand Erdal, M., Iliev, I., Reire, G., Stanley, B., Ulinskaite J., Zapletalová, V. External Voting among Central European Migrants Living in Western Europe. PRIO Paper. Oslo: PRIO, 2022. https://www.prio.org/publications/13047?fbclid=IwAR17bKeL0c15NfBRNSZrFEACbuuseilJGKzjXdReql-g7ogzZ5atHGc8Y6Q

Reire, G. The UN Security Council in Deadlock (Again): The Ability of the UN to Respond to Russia’s War in Ukraine. Riga: Latvian Transatlantic Organisation, 2022. https://rigaconference.lv/wp-content/uploads/2022/10/LATO_WEB-Broshura_3_2022_.pdf

Reire, G. The Role of International Institutions and the Rule of Law in Latvia’s Foreign Policy. In: Spruds, A., Broka, S. (eds.) Latvian Foreign and Security Policy. Yearbook 2022. Riga: Hansa Print Riga, 2022, pp. 56-69. https://liia.lv/en/publications/latvian-foreign-and-security-policy-yearbook-2022-956

Reire, G. Development aid as an economic factor in the United Nations Security Council election: Lessons for Latvia. LZA Vēstis, A daļa, Zinātniskie raksti. Rīga: LZA, 2021, pp. 13-28. https://doi.org/10.53231/LZAV.21.3.1

Reire, G. China’s Voting Practice at the UN Security Council, Its Legal and Political Interpretation: Case of Syria. Socrates, Nr. 2 (20). Rīga: RSU, 2021, https://doi.org/10.251, pp. 99-114. https://doi.org/10.25143/socr.20.2021.2.099-114

Reire, G. Maza valsts un globālā pārvaldība: Latvijas 30 gadi ANO institūcijās 2021. Skat. Sprūds, A., Ščerbinskis, V., Vargulis, M. (red.). Latvijas ārlietu simtgade, V sējums: Daudzpusējā diplomātija un starptautiskās organizācijas. Rīga: LĀI, 2021, 115.-130. lpp. https://liia.lv/en/publications/latvijas-arlietu-simtgade-daudzpuseja-diplomatija-un-starptautiskas-organizacijas-948?get_file=1

Reire, G. Opening of new election polling stations: The effect on turnout and diaspora voting patterns. Economic science for rural development. Conference proceedings, No 55. Jelgava: LLU, 2021,  pp. 604-613. https://doi.org/10.22616/ESRD.2021.55.062

Reire, G. Small States in the United Nations Security Council: Legal and Conceptual Aspects versus Practical Perspective. Socrates, Nr. 3 (21). Rīga: RSU, 2021, https://doi.org/10.251, pp. 90-104. https://doi.org/10.25143/socr.21.2021.3.090-104

Reire, G. Transatlantiskās drošības politiskais klimats. Skat.Sprūds, A., Broka, S. (red.). Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2021. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2021, 61.-72. lpp. https://liia.lv/en/publications/latvian-foreign-and-security-policy-yearbook-2021-902?get_file=2

Reire, G. Latvijas un Krievijas attiecību matrica. Skat. Drēģeris, M. (sast.). Latvijas diplomātijas gadsimts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020, 287.-307. lpp.

Reire, G. Esi lēdija, viņi teica. Uztvere par sieviešu politisko līderību mūsdienu Latvijas ārējā un drošības politikā. Skat. Sprūds, A., Vizgunova, E. Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā. Riga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2020, 61.-78. lpp. https://liia.lv/en/publications/sievietes-latvijas-arpolitika-un-drosibas-politika-891?get_file=1%20S

Reire, G. Latvija un transatlantiskums. Skat. Sprūds, A., Broka, S. (red.). Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2020. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2020, 104.-118. lpp. https://liia.lv/en/publications/latvian-foreign-and-security-policy-yearbook-2020-831?get_file=1

Reire, G. Multilaterālisms un Latvija. Skat. Sprūds, A., Ščerbinskis, V., Bukovskis, K. (red.). Latvijas ārlietu simtgade IV sējums: Pasaules doma un Latvija. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2019, 30.-44. lpp. https://liia.lv/en/publications/the-centenary-of-latvias-foreign-affairs-global-thought-and-latvia-822

Lulle, A., Reire, G. Annual review of labour relations and social dialogue. Baltics: 2018. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 2019.

Lulle, A., Reire, G. Baltics Annual Review 2017 of Labour Relations and Social Dialogue. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 2018

Reire, G. Latvijas zvaigžņu ceļš: neatkarības atjaunošanas de iure atzīšana. Skat. Potjomkina, D., Sprūds, A., Ščerbinskis, V. (red.). Latvijas ārlietu simtgade. II sējums: Darbi un personības. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2017, 135.-165. lpp.

Reire, G. Eiropas Savienības Austrumu partnerības ģeopolitiskie izaicinājumi. Skat. Sprūds, A., Bruģe, I., Bukovskis, K. (red.). Latvijas Ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2017. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2017, 141.-151. lpp.

Reire, G. Latvija un eiroatlantiskā identitāte. Skat. Potjomkina, D.,Sprūds, A., Ščerbinskis, V.(red.). Latvijas ārlietu simtgade. I sējums: Idejas un personības. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2016, 145.-171. lpp. 

Reire, G. The Resilience of the Baltic Countries Against Russia's Foreign Policy. Riga: Center for International Studies, 2016.

Reire, G. The West and Russia. Desperation and Tunnel Vision in Contemporary Warfare. In: Coping with Complexity in the Euro-Atlantic Community and Beyond. Rīga: Rīga Conference Papers 2016, pp. 106-116.

Aunina, E., Kvesko, A., Lulle, A., Reire, G. The Dynamics of Russia's Information Activities Against Ukraine During the Syria Campaign. Riga: NATO StratCom COE, 2016. https://stratcomcoe.org/publications/russias-dis-information-activities-against-ukraine-after-the-commencement-of-the-syrian-campaign/182

Reire, G. A Fresh Start for Us-Latvia Relations is needed. In: Spruds, A., Potjomkina, D. (eds.). Latvia and the United States: Revisiting a Strategic Partnership in a Transforming Environment. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016, pp. 64-83.

Denisa, S., Kvesko, A., Ozolina, Z., Reire, G., Struberga, S. Redefining Euro-Atlantic Values: Russia's Manipulative Techniques. Riga: NATO StratCom COE, 2016. https://stratcomcoe.org/publications/redefining-euro-atlantic-values-and-russias-strategic%02communication-in-the-euro-atlantic-space/200%20R

Reire, G. Euro-Atlantic Values and Russia’s propaganda in the Euro-Atlantic Space.  European Neighbourhood Policy after the Arab Spring and Russia-Ukraine hybrid war. Yearbook of the Institute of East-Central Europe. Volume 13 (2015), Issue 4, pp. 9-28.

Reire, G. The Outside-In Approach to Human Security in the Baltic Sea Region. In: Gender and Human Security. A View from the Baltic Sea Region. Rīga: Zinātne, 2015, pp. 119-151.

Lulle, A., Kļave, E., Reire, G., Birka, I., Ungure, E. Diasporas politiskā pārstāvniecība Latvijā un Eiropas Savienībā. Rīga: LU DMPC, 2015. https://www.diaspora.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/diaspora/1_DMPC_parstavnieciba_fin_300115.pdf

Denisa, S., Kvesko, A., Ozolina, Z., Reire, G., Struberga, S. The manipulative techniques of the Russian information campaign against Ukraine. Riga: NATO StratCom COE, 2015. https://stratcomcoe.org/publications/the-manipulative-techniques-of-the-russian-information%02campaign-against-ukraine/154%20R

Reire, G. From Borders to Frontiers: The Inescapable Fate of Eastern Europe.  Latvian Interests in the European Union, 2015/1, pp. 9.-17.

Ozoliņa, Ž., Reire G. Measuring the Effectiveness of NATO. In:  Ozoliņa, Ž. (Ed.) Rethinking Security. Rīga: Zinātne, 2010, pp. 118–167.

Reire, G. Latvia and Russia in the United Nations: The Human Rights Card. In: Ozoliņa, Ž. (Ed.) Latvia–Russia–X. Rīga: Zinātne, 2008, pp. 58–86. 

Ignatāne, G., Lulle, A. Rokasgrāmata par AN. Rīga, UNDP, 2005.