Mārtiņš Drēģeris

Mārtiņš Drēģeris

Valsts prezidenta padomnieks komunikācijas jautājumos
martins.dregeris [at] president.lv

Kopš 2023. gada 8. jūlija ir Latvijas Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča padomnieks komunikācijas jautājumos. Savās profesionālajās darba gaitās ir piedalījies starptautisku un nacionāla mēroga komunikācijas un sabiedrisko attiecību aktivitāšu ieviešanā. Piedalījies Rīgas kā 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas komunikācijas un sabiedrisko attiecību stratēģijas izstrādē, vadīšanā un ieviešanā (tai skaitā Eiropas Kinoakadēmijas balvas pasniegšanas ceremonija, deju lieluzvedums “Lec, saulīte!”, Pasaules koru olimpiāde, Latvijā dzimušo pasaules mūziķu koncerts “Born in Riga”, mākslinieces Vijas Celmiņas personālizstāde “Dubultā realitāte” Rīgā). Līdzdarbojies pirmās Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē (2015) un NATO ārlietu ministru sanāksmes Rīgā (2021) komunikācijas un sabiedrisko attiecību aktivitāšu nodrošināšanā.

Grāmatas “Latvijas diplomātijas gadsimts” sastādītājs un līdzautors (Apgāds Zvaigzne ABC, 2020 latviešu valodā un izdevums angļu valodā 2021). Vairāku publikāciju autors, kas veltīti starptautisko attiecību, Latvijas konstitucionālo tiesību, tiesību vēstures, diplomātijas un tiesību filozofijas jautājumiem.

Izglītība

2013 – Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē, kvalifikācija – jurists, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

2011 – Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

2004 – Humanitāro zinātņu bakalaura grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte

Valodu zināšanas

Latviešu – dzimtā valoda

Angļu

Krievu

Profesionālā darbība

2015–2023 – Latvijas Republikas ārlietu ministra padomnieks

2020–2023 – Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes palīgs Latvijā

2013–2015 – Nodibinājuma “Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsēta” Sabiedrisko attiecību programmas vadītājs

2011–2013 – Latvijas Valsts prezidenta Preses dienesta vadītāja vietnieks Valsts prezidenta kancelejā

2011 – Latvijas Republikas Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja Apmeklētāju un informācijas centra konsultants

2010 – Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsults

2008–2009 – SIA “Latvijas Mobilais Telefons” Sabiedrisko attiecību un reklāmas dienesta sabiedrisko attiecību speciālists

2007–2008 – VAS “Latvijas Pasts” Mārketinga un produktu attīstības departamenta Produktu attīstības daļas procesu vadītājs

Apbalvojumi

2024 Maltas Republikas Nacionālā Nopelnu ordeņa Virsnieks

Raksti un publikācijas

Polijas nozīme Latvijas drošības un aizsardzības politikā. Skat. Sintija Broka, Kārlis Bukovskis (red.), Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2024. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2024. Pieejams: https://www.lai.lv/publikacijas/latvian-foreign-and-security-policy-yearbook-2024-1188?get_file=1

Rīgas pils neredzamās acis un ausis – Jānis Grandaus. Latvijas Valsts prezidenta institūtam un institūcijai– 100. Jurista Vārds. 2023. gada 7. februāris Nr. 6 (1272). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/282744-rigas-pils-neredzamas-acis-un-ausis-janis-grandaus/

Kas kopīgs procesiem Rietumbalkānos ar Latvijas nacionālajām interesēm? Skat. Sintija Broka, Kārlis Bukovskis (red.), Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2022. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2023. Pieejams: https://www.lai.lv/publikacijas/latvian-foreign-and-security-policy-yearbook-2023-1047?get_file=1

Pāvesta diplomātija starptautiskajās attiecībās un tiesībās. Jurista Vārds. 2022. gada 13. decembris Nr. 50 (1264). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/282451-pavesta-diplomatija-starptautiskajas-attiecibas-un-tiesibas/

“Būt karā” jeb pusceļā uz jaunu Latvijas Pareizticīgās baznīcas statusu. Jurista Vārds. 2022. gada 13. septembris. Nr. 37 (1251). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/281908-but-kara-jeb-puscela-uz-jaunu-latvijas-pareizticigas-baznicas-statusu/

Latvijas identitāte. Jurista Vārds. 2022. gada 15. februāris. Nr. 7 (1221). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/280606-latvijas-identitate/

Gustava Zemgala protokolārā pieticība. Jurista Vārds. 2021. gada 10. augusts. Nr. 32 (1194). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/279321-gustava-zemgala-protokolara-pieticiba/

Pārdomājot Latvijas valsts starptautiskās atzīšanas de iure pirmo gadsimtu. Jurista Vārds. 2021. gada 26. janvāris. Nr. 4 (1166). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/278118-pardomajot-latvijas-valsts-starptautiskas-atzisanas-de-iure-pirmo-gadsimtu/

Rūta Beidere-Ginsburga (1933–2020). In memoriam. Jurista Vārds. 2020. gada 29. septembris. Nr.  39 (1149). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/277251-ruta-beidere-ginsburga-19332020/

Uz mūžīgiem laikiem. Simts gadi kopš Latvijas un Krievijas Miera līguma noslēgšanas. Jurista Vārds. 2020. gada 11. augusts. Nr. 32 (1142). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/277006-uz-muzigiem-laikiem/

Latvijas ārlietu dienesta personību portretējums. Skat. Drēģeris, M. (sast.). Latvijas diplomātijas gadsimts. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020, 497.–545. lpp.

Demokrāts un tiesībnieks ar dzejnieka sirdi – Miķelis Valters. Jurista Vārds. 2020. gada 5. maijs. Nr. 18 (1128). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/276537-demokrats-un-tiesibnieks-ar-dzejnieka-sirdi-mikelis-valters/

Latvijas ārlietu dienesta ieguldījums valstiskās nepārtrauktības perspektīvā. Jurista Vārds. 2019. gada 5. novembris. Nr. 44 (1102). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/275548-latvijas-arlietu-dienesta-ieguldijums-valstiskas-nepartrauktibas-perspektiva/

Par Latvijas Pareizticīgās Baznīcas tiesisko statusu. Jurista Vārds. 2019. gada 15. oktobris. Nr. 41 (1099). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/275420-par-latvijas-pareizticigas-baznicas-tiesisko-statusu/

Esi sveicināts, Raini! Jurista Vārds. 2019. gada 10. septembris. Nr. 36 (1094). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/275208-esi-sveicinats-raini/

Valsts prezidenta mērogs. Jurista Vārds. 2019. gada 9. jūlijs. Nr. 27 (1085). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/274980-valsts-prezidenta-merogs/

Taisnīguma gūstā. VDK dokumenti: morāles un demokrātisko vērtību miglā. Jurista Vārds. 2019. gada 21. maijs. Nr. 20 (1078). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/274716-taisniguma-gusta/

Izgaismošanās. Jurista Vārds. 2019. gada 21. maijs. Nr. 20 (1078). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/274705-izgaismosanas/

Fēlikss Cielēns: jurists, diplomāts un politikas karstgalvis. Jurista Vārds. 2019. gada 2. aprīlis /Nr. 13 (1071). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/274446-felikss-cielens-jurists-diplomats-un-politikas-karstgalvis/

Kārlis Ducmanis: intelektuālis, diplomāts un Latvijas Senāta Spriedumu biroja vadītājs. Jurista Vārds. 2018. gada 23. oktobris. N. 43 (1049). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/273610-karlis-ducmanis-intelektualis-diplomats-un-latvijas-senata-spriedumu-biroja-vaditajs/

Fridrihs Vesmanis: Saeimas pirmais priekšsēdētājs, diplomāts un senators. Jurista Vārds.  2018. gada 4. Septembris. Nr. 36 (1042). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/273292-fridrihs-vesmanis-saeimas-pirmais-priekssedetajs-diplomats-un-senators/

Vientulis bez godkāres. Profesors Hermanis Albats. Jurista Vārds. 2018. gada 30. janvāris. Nr. 5 (1011). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/272115-vientulis-bez-godkares-profesors-hermanis-albats/

Mārtiņš Drēģeris, Edgars Pastars, Jānis Pleps. Satversmes 49. pants. Skat. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets (2017).

Māksla un likumība Latvijas kultūrā. Jurista Vārds. 2015. gada 21. jūlijs. Nr. 28 (880). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/266981-maksla-un-likumiba-latvijas-kultura/

Putina pasaule. 2014. gada 1. augusts. Žurnāls “IR”. Pieejams: https://ir.lv/2014/08/01/putina-pasaule/

Vai Latvijā nepieciešams Valsts prezidenta lemtspējas pārbaudes institūts. Jurista Vārds.  2014. gada 18. marts. Nr. 11 (813). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/264003-vai-latvija-nepieciesams-valsts-prezidenta-lemtspejas-parbaudes-instituts/

Dažas praktiskas piezīmes par Satversmes 49. pantu. Jurista Vārds.  2013. gada 10. decembris. Nr. 50 (801). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/262710-dazas-praktiskas-piezimes-par-satversmes-49pantu/

Dažas praktiskas piezīmes par Satversmes 49. pantu. Jurista Vārds. 2013. gada 1. oktobris. Nr. 40 (791). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/260386-dazas-praktiskas-piezimes-par-satversmes-49pantu/

Valsts prezidenta loma Saeimas atlaišanas gadījumā. Jurista Vārds. 2012. gada 13. novembris. Nr. 46 (745). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/252676-valsts-prezidenta-loma-saeimas-atlaisanas-gadijuma/

Līdzautors rakstam “Latvijas Valsts prezidenta institūcijai – 90” (Valdis Kuzmins, Mārtiņš Drēģeris). Jurista Vārds. 2012. gada 13. novembris. Nr. 46 (745). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/252672-latvijas-valsts-prezidenta-institucijai-90/

Vai 50. dzīvokļa gals? 2012. gada 2. oktobris. Jurista Vārds. Nr. 40 (739). Pieejams: https://juristavards.lv/doc/251833-vai-50dzivokla-gals/