Santa Šmīdlere

Santa Šmīdlere

Valsts prezidenta padomniece izglītības, zinātnes un jauniešu iniciatīvu jautājumos
santa.smidlere [at] president.lv

Vairāk kā 15 gadu pieredze Izglītības un zinātnes ministrijā investīciju un attīstības politikas veidošanā izglītībā, zinātnē un inovācijās.

Savās profesionālajās darba gaitās Izglītības un zinātnes ministrijā koordinējusi visaptverošas un nozīmīgas pārmaiņu un attīstības programmas visās izglītības pakāpēs: STEM mācīšanas un mācīšanās nostiprināšanu, kompetenču pieejas ieviešanu, profesionālās izglītības modernizāciju, sociālā riska grupu jauniešu atbalsta programmas, inovāciju spēju stiprināšanu studentiem, pārvaldības un līderības attīstību izglītības nozarē un izglītības kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu. Koordinējusi pārmaiņu programmas zinātnisko institūciju kvalitātes, pārvaldības un snieguma stiprināšanā, tā paverot plašākas iespējas pētniecības organizācijām strādāt kopā ar Eiropas un pasaules vadošajiem izpētes centriem.

Rosinājusi diskusiju platformas – izglītības nākotnes foruma “Steering Education” organizēšanu 2022. un 2023. gadā, pulcējot pasaulē atzītus futūristus, viedokļu līderus un pētniekus, lai veicinātu izpratni par to, kādas globālās tehnoloģiskās un sociālās pārmaiņas jāņem vērā Latvijā, veidojot vīziju nākotnes izglītībai; kā mainīt prasmju un zināšanu attīstības pieeju personīgi, organizācijās un sabiedrībā.

Maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā.

2022. gadā papildināja savas zināšanas Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta Globālās izglītības laboratorijas augstākās izglītības līderības programmā.

Izglītība

2022 – Augstākās izglītības līderības programma, Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta Globālās izglītības laboratorija sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti; 

2015 – Maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā, Rīgas Tehniskā universitāte; 

2008 – Sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā – starptautiskajās attiecībās, Rīgas Stradiņa universitāte; 

Valodu zināšanas

  • Latviešu – dzimtā
  • Angļu
  • Krievu

Profesionālā darbība

07/2023 – 11/2023 – Valsts sekretāre, Izglītības un zinātnes ministrija; 

01/2016 – 07/2023  Valsts sekretāra vietniece, Izglītības un zinātnes ministrija; 

06/2012 – 01/2016 – Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumenta departamenta direktora vietniece, Izglītības un zinātnes ministrija; 

10/2008 – 06/2012 – Struktūrfondu departamenta plānošanas un metodikas nodaļas vadītāja, Izglītības un zinātnes ministrija; 

01/2006 – 10/2008 – Eksperte, vecākā eksperte, Struktūrfondu departamenta plānošanas un metodikas nodaļa, Izglītības un zinātnes ministrija; 

Pieredze padomēs un darba grupās

  • ES strukturālā dialoga par digitālo izglītību un prasmēm nacionālais koordinators; 
  • Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējās sadarbības apakšpadomes locekle; 
  • Reģionālās attīstības koordinācijas padomes locekle; 
  • Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes locekle; 

Apbalvojumi

2023 – Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts