Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2022. gada 4. aprīlī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 30. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par:

1. Iecelt par Atzinības krusta lielvirsnieku:

Cēsu novada domes priekšsēdētāju
Jāni Rozenbergu

2. Iecelt par Atzinības krusta komandieri:

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktoru, akadēmiķi, profesoru
Dr. med. vet. 
Aivaru Bērziņu

Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokuroru
Dr. iur. 
Juri Jurisu

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas vadītāju, neirologu, Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesoru
Gunti Kareli

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Zinātniskās padomes priekšsēdētāju, vadošo pētnieku, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes profesoru, akadēmiķi
Dr. biol. 
Jāni Kloviņu

ģimenes ārsti, Balvu pilsētas “Līgas Kozlovskas ģimenes ārsta prakses” vadītāju, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenti
Līgu Kozlovsku

Latvijas pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora pienākumu izpildītāju
Kristīni Līci

Latvijas Kultūras akadēmijas Starptautiskā kultūras un mediju menedžmenta maģistra studiju apakšprogrammas dibinātāju, goda profesoru
Klausu Pēteru Nēbelu (Klaus Peter Nebel)

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” laboratorijas “Latvijas Infektoloģijas centrs” vadītāju, laboratorijas galveno speciālistu
Sergeju Ņikišinu

SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes priekšsēdētāju, Rīgas Stradiņa universitātes Ortopēdijas katedras docētāju
Sandri Petroni

VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” Internās medicīnas klīnikas Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra vadītāju, pneimonoloģi
Daci Žentiņu

3. Iecelt par Atzinības krusta virsnieku:

Medicīnas centra “ARS” direktori veselības aprūpes jomā
Guntu Babausku

tautas lietišķās mākslas meistari
Liliju Balgalvi-Treimani

zvērinātu advokātu, Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonda valdes locekli
Sandi Bērtaiti

gaismu mākslinieku, gaismu inženieri, Brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta veidotāju
Normundu Bļasānu

mūziķi, pedagogu, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktoru
Aivaru Broku

Medicīnas centra “ARS” logopēdi
Anastasiju Irbi

Latvijas Lauksaimniecības universitātes struktūrvienības “Zemkopības institūts” vadošo pētnieku, valsts emeritēto zinātnieku
Dr. agr. 
Aldi Jansonu

mākslas vēsturnieci
Dainu Kraukli

Medicīnas centra “ARS” pediatri, neonatoloģi
Silviju Latkovsku

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesoru
Viesturu Lāriņu

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Anestezioloģijas un reanimatoloģijas profesori
Dr. med. 
Ināru Loginu

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Anatomijas un antropoloģijas institūta direktori, Morfoloģijas katedras vadītāju, profesori
Dr. habil. med. 
Māru Pilmani

Balvu slimnīcas Covid-19 nodaļas ārsti, pneimonoloģi, alergoloģi, kardioloģi
Sarmīti Pužuli

literatūrzinātnieci, Rīgas Franču liceja latviešu valodas un literatūras skolotāju
Dr. philol. 
Litu Silovu

uzņēmēju, Brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta īstenotāju
Artūru Šmitu

uzņēmēju, SIA “Gemoss dibinātāju un valdes locekli
Ievu Treiju

bijušo Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma direktori
Maiju Vanagu

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieci
Māru Zirnīti

4. Iecelt par Atzinības krusta kavalieri:

Sēlijas novadpētnieci
Lidiju Ozoliņu

bijušo Nīcas novada domes priekšsēdētāju
Agri Petermani

sabiedrisko darbinieku, Latvijas Jūrniecības savienības biedru
Gintu Šīmani

sabiedrisko darbinieci, misijas “Pakāpieni vadītāju
Danuti Šulci

sabiedrisko darbinieku, misijas “Pakāpieni vadītāju
Viljamu Šulcu

Vidzemes novada pūtēju orķestru virsdiriģentu, pūtēju orķestra “Smiltene” māksliniecisko vadītāju, pedagogu
Pēteri Vilku