Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Ordeņu kapituls 2023. gada 18. oktobrī atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 30. pantam nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un:

1. Iecelt par Atzinības krusta komandieri:

arhīvistu, vēsturnieku, Latvijas arhīvistu biedrības goda biedru Dr.phil. Manfrēdu fon Betiheru (Mr Manfred von Boetticher)

SIA “Axon Cable” dibinātāju un bijušo ilggadējo direktoru Alēnu Genonu (Mr Alain Guenon)

Madonas Valsts ģimnāzijas direktori Vandu Madernieci

Latvijas Universitātes emeritēto profesori Dr.habil.paed. Ausmu Šponu

2. Iecelt par Atzinības krusta virsnieku:

SIA “Kuldīgas slimnīca” neonatoloģi, Kuldīgas un Ventspils deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāju, Kuldīgas novada deju kopas “Kuldīdznieks” vadītāju Ramonu Irbi

AS “Latvijas Finieris” Padomes biroja vadītāju, zemessardzi Jolantu Medni

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Bērnu slimību klīnikas virsārsta vietnieci, pediatri Viju Rimšu

horeogrāfi, deju pedagoģi, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku virsvadītāju, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Tautas deju ansambļa “Kalve” māksliniecisko vadītāju Guntu Skuju

horeogrāfi, deju pedagoģi, Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku Goda virsvadītāju Dr.paed. Ritu Spalvu

Latvijas Nacionālā kultūras centra Programmas “Latvijas skolas soma” nodaļas vadītāju, kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” izveidotāju Dr.paedAiju Tūnu

3. Iecelt par Atzinības krusta kavalieri:

filoloģi, tulkotāju, valodas redaktori Mariku Saturiņu

4. Apbalvot ar Atzinības krusta pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi:

Madonas novada Ērgļu vidusskolas deju kolektīvu vadītāju, skolotāju Antru Grinbergu