Andra Levite
Andra Levite apskata gleznas

1. decembrī Valsts prezidenta dzīvesbiedre Andra Levite apmeklēja gleznu izstādi “Pasaules radīšana”. Gleznojumu autori ir 12 jaunieši ar smagiem kustību un attīstības traucējumiem, kuri darbojas un ikdienu pavada biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” gādīgajā paspārnē.

Valsts prezidenta dzīvesbiedre ar biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” pārstāvjiem pārrunāja projekta “Grupu māja neatkarīgai dzīvei” īstenošanas gaitu. A. Levite atzinīgi novērtēja kustības pārstāvju pūles un apņēmību, kā arī pateicās par ieguldīto laiku un darbu jauniešu labā.

Biedrība informēja, ka ir Eiropas pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti sniedzēju asociācijas (EASPD) biedrs, tādēļ uzņem praktikantus ne tikai no Latvijas, bet arī dažādām valstīm. Biedrība labprāt sadarbojas ar brīvprātīgā darba veicējiem, un šo iespēju izmantojot gan studenti, gan ģimenes, piemēram, palīdzot Sveču darbnīcā vai aprūpējot Dienas centra klientus.

Izstādē “Pasaules radīšana” apskatāmo gleznu radīšanas process noticis sadarbībā ar Latvijas māksliniekiem: Līgu Ķempi, Sabīni Līvu, Maiju Muižnieci, Patricija Brekti-Pannetier, Kristīni Kutepovu, Pēteri Līdaku, Elizabeti Melbārzdi, Sofiju Emmu, Alisi Mediņu, Ievu Rubeni, Janu Nesteroviču, Ilzi Smildziņu. Gleznas iespējams iegādāties elektroniskā izsolē. Papildus gleznu izstādei galerijas telpās ir iespēja iegādāties arī biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” sociālā projekta “Miljons sveču grupu mājai” Sveču darbnīcā izgatavotās sveces. Visi līdzekļi tiek novirzīti grupu mājas būvniecības projektam. Izstāde “Pasaules radīšana” apskatāma līdz 17. janvārim Rīgā, Aspazijas bulvārī 28 no otrdienas līdz ceturtdienai plkst. 11.00–18.00.

Biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” sniedz dienas aprūpes centra pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Vairāk informācijas par biedrības īstenotajiem pakalpojumiem un projektiem tīmekļvietnē www.lkndz.lv.