Andra Levite Egils Levits
Andra Levite piedalās un uzrunā klātesošos Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra iekārtošanas labdarības kampaņas atklāšanas pasākumā 2022. gada 16. septembrī

Dārgā slimnīcas vadība!

Dārgie bērnu psihiatri un darbinieki!

Sirsnīgi sveicināta, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa!

Augsti godātais Rimi Latvia pārstāvi!

Mīļie klātesošie!

Man ir prieks un gods šodien kopā ar jums atklāt ziedošanas kampaņu Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centram un izdaiļot Dzīvesspēka koku.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas vadība un Bērnu slimnīcas fonda darbinieki ir lieliska komanda. Tā nekad nav baidījusies no lieliem izaicinājumiem. Neskatoties uz dažādām praktiskām problēmām, jūs vienmēr atrodat jaunus risinājumus, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem gan Rīgā, gan visā Latvijā. Jūsu darba dēļ atziņa, ka jau bērniem un jauniešiem var būt psihiskās veselības problēmas un ka tās prasa specializētus psihiatrijas pakalpojumus, ir nonākusi sabiedrības un dažādu ministriju uzmanības lokā.

Bērnu un jauniešu psihiskās veselības problēmas mēdz būt tikpat daudzveidīgas kā bērni un jaunieši paši. Simptomi var būt pilnīgi pretēji – var izpausties kā nesavaldāma agresija vai dziļa nomāktība, anoreksija vai nekontrolēta ēšana ar sekojošu aptaukošanos, pašievainošanās vai citu cilvēku jeb citu dzīvu radību ievainošana un mocīšana.

Pēdējā desmitgadē aug paaudze, kas apzināti ir piedzīvojusi vienu krīzi pēc otras, kas psihiskās veselības problēmas nenoliedzami saasina. Līdz ar Covid-19 pandēmiju, kas iesākās pirms diviem gadiem un pilnībā vēl nav beigusies. Covid-19 pandēmiju raksturo mentālai veselībai negatīvi apstākļi: mājsēde, sociāla izolācija no radiem un draugiem, attālinātas skolas mācības, šaurie dzīves apstākļi, īpaši ģimenēs ar pieticīgiem ienākumiem, nopietna saslimšana ar vīrusu un arī nāves gadījumi.

Kopš šī gada februāra nākusi klāt baiļu un nedrošības sajūta līdz ar karu Ukrainā, Krievijas agresiju pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, tai skaitā arī pret bērniem un jauniešiem.

Sākoties rudenim, bērni un jaunieši mājās dzird un jūt vecāku bažas par gaidāmo finansiālo slodzi līdz ar enerģijas un pārtikas dārdzību. Un jau vairākus  gadus visam pāri stāv rūpes par nelabvēlīgām globālā klimata izmaiņām, ko viņi, bērni un jaunieši, savā dzīves laikā droši piedzīvos.

Visas šīs krīzes nodarbina bērnus un jauniešus līdztekus citām dabiskajām pārmaiņām – fiziskām, emocionālām un hormonālām izmaiņām katra jaunieša pubertātes gados. Īpaši jaunieši šajās krīzes situācijās glābiņu meklē alkoholā, narkotikās un dažādās psihotropiskās vielās. Tāpēc, lai varētu palīdzēt bērniem un jauniešiem ar visdažādākajām psihiskās veselības problēmām, mūsdienīgā psihiatriskā palīdzība ir kļuvusi daudzveidīgāka.

Tajā piedalās daudz augsti izglītotu speciālistu: psihiatri, psihoterapeiti, psihologi, ergoterapeiti, audio logopēdi, fizioterapeiti, uztura speciālisti, mākslas un mūzikas terapeiti, medicīnas māsiņas.

Viņi visi ir vajadzīgi, lai individuāli un multidisciplināri gan ambulatori, gan stacionāri bērniem un jauniešiem sniegtu konsultāciju un terapiju. Šiem speciālistiem ir vajadzīgas pievilcīgas, mājīgas telpas un moderni materiāli, kam ir jābūt pieejamiemm bez ilgas gaidīšanas. Šiem materiāliem ir jābūt pieejamiem arī netradicionālos veidos kā Facetime un WhatsApp grupās. Netradicionālos veidos manai paaudzei. Tas nozīmē, ka medicīniskā personāla resursus noteikti būs jāattīsta atbilstoši šīm vajadzībām.

Un visā šajā procesā noteikti ir jāiesaista arī bērnu un jauniešu vecāki, ģimenes, kas ir svarīgi partneri problēmu risināšanā.

Šodien Bērnu slimnīcas fonds uzsāk ziedošanas kampaņu, lai īstenotu nepieciešamību pēc Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra.

Saku lielu paldies katram ziedotājam par dāsnumu un ieguldījumu centra iekārtošanā un vienlaikus Latvijas nākotnē.

Novēlu jums visiem veiksmi un izturību, šo misiju veicot!

Paldies!

16.09.2022. Andra Levite piedalās un uzrunā klātesošos Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra iekārtošanas labdarības kampaņas atklāšanas pasākumā