Egils Levits
Valsts prezidents Egils Levits apmeklē augsto tehnoloģiju uzņēmumus “Hansa Matrix” un "Lightspace Technologies"

Valsts prezidents Egils Levits šodien tikās ar uzņēmumu “HansaMatrix” un “Lightspace Technologies” pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes viedo tehnoloģiju attīstībā un Latvijas pienesumu šo tehnoloģiju inovācijās pasaulē.

Iepazīstoties ar uzņēmumu darbību, E. Levits augstu novērtēja tajos ražoto papildinātās realitātes produktu attīstību un pielietojumu pasaulē tādās jomās kā medicīna, autobūve u. c. Tāpat tika pārrunāta viedo tehnoloģiju uzņēmumu attīstība Latvijā, kur nozīmīga loma ir sadarbībai ar vietējiem zinātnes centriem un pētniecībai pieejams finansējums. Kā labais piemērs tika norādīta “HansaMatrix” veiksmīgā sadarbība ar Latvijas Universitāti zinātnisko tēmu izstrādē un iespēja finansējuma piesaistei no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem jaunu produktu un pētniecības attīstībai.

Valsts prezidents aplūkoja uzņēmumu pētniecības un ražošanas telpas, kurās top papildinātās realitātes brilles, kas tiek izmantotas pasaules lielajos autobūves u. c. uzņēmumos ražošanas procesu optimizācijai.

Foto