Egils Levits
Latvijas karogi

Patriotu nedēļā Latvijas Republikas 104. proklamēšanas gadadienu kopā atzīmē dažādās laika joslās dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji. Viņiem īpašu sveicienu sagatavojis Valsts prezidents Egils Levits, kuru atskaņo diasporas un vēstniecību rīkotajos pasākumos.

Pēc Ārlietu ministrijas sniegtajām ziņām Latvijas dzimšanas dienu, tautiešiem sanākot kopā, šonedēļ jau atzīmēja vairākās valstīs – Beļģijā, Polijā un Apvienotajā Karalistē, kur svētki turpināsies arī 19. novembrī “Straumēnos” ar mūziķu K. Zemīša un E. Rozentāles dalību.

Par godu valsts svētkiem šodien, 17. novembrī, kopā sanāks arī latvieši Kanberā, Austrālijā. Īpašu svētku gaisotni tautiešiem sagādās koris “Balta”. Arī citviet Austrālijā plānotas latviešu satikšanās valsts svētkos – 18. novembrī Sidnejā, 19. novembrī Pērtā un Melnburnā, 20. novembrī Adelaidē un 26. novembrī Brisbenā.

Valsts svētku noskaņās šodien, 17. novembrī, Budapeštā tiksies arī Ungārijā dzīvojošie latvieši.

Svinīgi diasporas vai vēstniecību rīkoti pasākumi, kuros izskanēs arī Valsts prezidenta sveiciens Latvijas valsts svētkos, notiks arī Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrijā, Brazīlijā, Čehijā, Ēģiptē, Francijā, Itālijā, Japānā, Kanādā, Norvēģijā, Šveicē, Turcijā, Vācijā, Zviedrijā, Uzbekistānā u.c.

Valsts prezidenta Egila Levita apsveikums valsts svētkos tautiešiem visā pasaulē

Sveicināti Latvijas valsts svētkos visā pasaulē!

Šogad jau 104. reizi svinam 18. novembri – Latvijas valsts dibināšanas dienu. Tie ir mūsu valstiskuma, brīvības un demokrātijas svētki.

Šis datums vedina domāt par Latviju vairāk un dziļāk. Mēs izjūtam piederību Latvijai, izjūtam atbildību par savu valsti. Tā mums ir dārga un vienīgā. Mēs esam gatavi to aizstāvēt.

Mīļie tautieši!

Latvija kļūst latviskāka. Saeimas lēmums par pāreju uz mācībām vienīgi latviešu valodā – mūsu valsts valodā – dziļi atbalsosies nākotnē. Tā ir ļoti būtiska reforma. Latvija kļūst latviskāka, un Latvijas sabiedrība kļūs saliedētāka.

Šajās dienās sagaidām jaunu valdību. Tai ir jābūt reformu valdībai. Mūsu tautsaimniecībai jāattīstās straujāk, mūsu tautas labklājībai jāaug ātrāk.

Tādēļ sadarbībai ar diasporu jākļūst vēl ciešākai un intensīvākai. Latvijai akūti ir vajadzīgi gudri cilvēki ar rietumniecisku domāšanu. Latvijas izrāviens izglītībā, ekonomikā un citās jomās nevar notikt bez jūsu iesaistīšanās pārmaiņu procesos.

Es aicinu apvienot spēkus Latvijas reformēšanai – tikai kopīgs darbs un nesavtīgi pūliņi Latvijai ļaus pastāvēt kā attīstītai, latviskai un modernai Eiropas valstij.

Dārgie tautieši!

Šeit, man aiz muguras, jūs redzat Paula Kalniņa un Jāzepa Rancāna portretus. Tie nesen papildināja Latvijas Valsts prezidentu portretu galeriju. Viņi trimdā uzņēmās pildīt Latvijas Valsts prezidenta pienākumus okupācijas laikā. Valsts prezidenta institūcijas simtgadē augstu novērtējam viņu darbu un ticību Latvijas atdzimšanai.

Liels paldies visiem valstiskā darba turpinātājiem ārpus Latvijas!

Dārgie draugi!

Nākamajā vasarā mūs kopā pulcēs Dziesmu svētki – skaistie, latviskie svētki, kam svinēsim 150. gadadienu. Tie vieno paaudzes, tie vieno latviešus gan Latvijā, gan visā pasaulē.

Dziesmu svētki izteic mūsu nācijas esību un mīlestību uz Latviju. Būsim tajos kopā, lai kur mēs katrs atrastos!

Vēlēsim Latvijai saules mūžu!

Apsveicu visus latviešus un visus Latvijas pilsoņus mūsu valsts proklamēšanas svētkos!