Ārlietas Edgars Rinkēvičs
Edgars Rinkēvičs un Lihtenšteinas kroņprincis Aloizs sarokojas

19. septembrī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ANO Ģenerālās asamblejas 78. sesijas laikā Ņujorkā tikās ar Lihtenšteinas kroņprinci Aloizu (Prince Alois). Puses pārrunāja abu valstu divpusējo sadarbību, Krievijas agresiju pret Ukrainu un sadarbību starptautiskajās organizācijās. “Starp mūsu valstīm ir pozitīvs politiskais dialogs, un saskatu potenciālu stiprināt ekonomisko sadarbību,” norādīja Valsts prezidents.

Tikšanās laikā E. Rinkēvičs pauda nostāju, ka ir jāturpina kopīgi centieni nodrošināt visaptverošu atbildību par starptautiskajiem noziegumiem, ko Krievija pastrādājusi pret Ukrainu.

“Vēlos izteikt atzinību par Lihtenšteinas juridisko ekspertu izcilo darbu diskusijās par ad hoc starptautisko tribunālu. Līdzīgi domājošām valstīm ir jākoordinē, kā sasniegt mūsu galveno mērķi – izbeigt nesodāmību par agresijas noziegumu. Tāpat kā Lihtenšteina, arī mēs iestājamies par Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes reformu, tostarp veto izmantošanas ierobežošanu. Mēs esam priecīgi sadarboties, lai nodrošinātu lielāku ANO atbildību un pārredzamību,” sacīja Valsts prezidents E. Rinkēvičs.

19.09.2023. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ANO Ģenerālās asamblejas 78. sesijas laikā Ņujorkā tiekas ar Lihtenšteinas kroņprinci Aloizu (Prince Alois)