Egils Levits Reģionālās vizītes
Valsts prezidenta Egila Levita reģionālā vizīte Saldus novadā 2022. gada 27. septembrī.

27. septembrī Valsts prezidents Egils Levits darba vizītē Saldus novadā tikās ar Saldus novada pašvaldības vadību, lai pārrunātu pašvaldības darbību pēc administratīvi teritoriālās reformas un aktualitātes saistībā ar elektrības un siltumenerģijas rēķinu kompensācijas mehānismu vietējiem iedzīvotājiem, novada skolu tīkla politiku u.c.

Kā norādīja Saldus novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zusts, iedzīvotāji un novada administrācija ir pieradusi pie pārmaiņām pēc novadu reformas, kad tika apvienoti agrākie Saldus un Brocēnu novadi, kā arī cilvēkresursu pārplānošana veicinājusi jaunā Saldus novada attīstību un pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Valsts prezidents E. Levits atzinīgi novērtēja novadā īstenoto skolu tīkla reformu, kas devusi iespēju paaugstināt skolotāju atalgojumu.  

Sarunas laikā Valsts prezidents un Saldus novada pašvaldības pārstāvji arī pārrunāja, kā efektīvāk organizēt pašvaldību un ministriju sadarbību.

Tāpat tikšanās laikā Valsts prezidents atbalstīja Saldus novada iniciatīvu veidot iedzīvotāju padomes, kas saskan ar E. Levita redzējumu par demokrātiski vēlētiem vietējo kopienu pārstāvjiem pagastu un mazpilsētu iedzīvotāju padomēs.

“Saldum iet labi. Daudz būtisku lietu ir izdarīts – esat progresīvs, sakārtots un uz attīstību vērsts novads,” norādīja Egils Levits, tikšanās noslēgumā pasniedzot Saldus novada pašvaldībai Valsts prezidenta plaketi.

Darba vizītē Saldus novadā Valsts prezidents tikās arī ar uzņēmumu “Schwenk Latvija” un “Bee Bite” vadību, kā arī kopā ar jauniešiem runāja par līdzdalību vēlēšanās debašu cikla “#Satversmei100: vērtības nākotnei” ceturtajā diskusijā “Viens no 1,8 miljoniem – ko izšķir mana balss? Līdzdalība: izvēle, tiesības vai pienākums”.

27.09.2022. Valsts prezidents Egils Levits darba vizītē apmeklē Saldus novadu