Egils Levits
Sadarbības memoranda "Dators ikvienam bērnam" padomes pirmā sēde Rīgas pils Ģerboņu zālē

28. maijā Rīgas pilī notika pirmā sadarbības memoranda “Dators ikvienam bērnam” padomes sēde, kurā tika pārrunāta turpmākā padomes darba organizācija un aktuālie uzdevumi, lai sāktu ceļu pretī memorandā nospraustā mērķa sasniegšanai, proti, līdz 2025. gadam Latvijas skolēniem un skolotājiem nodrošināt mūsdienu izglītības prasībām atbilstošus datorus.

Padomes vadītāja Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos Ieva Ilvesa stāsta, ka pirmā padomes sēde bijusi darbīga un padomes locekļi bijuši vienisprātis par to, ka tuvākajos mēnešos padomei gaidāms ļoti intensīvs darbs un tā tiksies reizi mēnesī. “Kā jau visām jaunām iniciatīvām arī projekta “Dators ikvienam bērnam” sākuma fāze būs saspringta, it īpaši ņemot vērā, ka strauji tuvojas jaunais mācību gads un Eiropas fondos pieejamie atbalsta līdzekļi varētu būt pieejami jau tuvākajā laikā. Tāpēc ir nepieciešama spēcīga komanda un uzticami sadarbības partneri, kuri visi strādā ar vienotu izpratni par projekta mērķi un uzdevumu un ir ieinteresēti to sasniegt plānotajā termiņā. Pirmajā padomes sēdē šī vienotības sajūta valdīja, un esmu gandarīta, ka sākam praktisku darbu pie tā, lai līdz 2025. gadam Latvijas skolēniem un skolotājiem mēs būtu nodrošinājuši mūsdienu izglītības prasībām atbilstošus datorus,” uzsver I. Ilvesa.

Projekta īstenošanas gaitā viens no pirmajiem soļiem ir sekmīgs centralizēts datoru iepirkums, tāpēc padomes dalībnieki pārrunāja nepieciešamo institucionālo un ekspertu atbalstu, lai uzsāktu iepirkuma procedūru.

I. Ilvesa norāda, ka jau tuvākajā valdības sēdē varētu lemt par atbilstošiem finanšu līdzekļiem, kas ļautu uzsākt iepirkumu.

FOTO: Pirmā sadarbības memoranda “Dators ikvienam bērnam” padomes sēde

Informācijai:

14. maijā Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, finanšu ministrs Jānis Reirs, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis parakstīja sadarbības memorandu “Dators ikvienam bērnam”.

Memoranda dalībnieki vienojušies rīkoties atbilstoši savai kompetencei ar mērķi:

  • līdz 2025. gadam nodrošināt mācību procesam piemērotu datoru katram skolēnam un skolotājam;
  • izveidot ilgtspējīgu sistēmu, kas nodrošinās pieeju tehnoloģijām skolēniem un skolotājiem visā Latvijā;
  • datoru nodrošināšanai veidot datoru bibliotēku ikvienā Latvijas valsts un pašvaldību skolā, sagatavojot atbilstošu normatīvo regulējumu, resursu plānošanu un darba organizācijas sadalījumu starp Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, pašvaldībām un izglītības iestādēm;
  • apzināt un izmantot starptautiskās iespējas, praksi un inovatīvus risinājumus datoru iegādei un/vai nomai izglītības mērķiem, tādējādi mazinot izdevumus un atvieglojot datoru bibliotēku tehnisko atbalstu, apkopi un atjaunošanu;
  • organizēt datoru iepirkumus centralizēti, lai panāktu izdevīgākus nosacījumus, bet datoru tālāku nodošanu, izmantošanu un apkalpošanu īstenot lokāli;
  • piesaistīt un izmantot privātā sektora atbalstu, lai sākotnējā periodā risinātu iztrūkstošos speciālistu un zināšanu resursus, kā arī nodrošinātu kvalitatīvu IKT infrastruktūru katram skolēnam un skolotājam;
  • izstrādāt un nodrošināt atbalsta sistēmu katrā pašvaldībā jēgpilnai un efektīvai datoru izmantošanai mācību procesā;
  • nodrošināt, ka izglītības iestādes stratēģiski izmanto datorus mācību procesā un skolēnu digitālo prasmju attīstībā un attīsta pedagogu profesionālo kompetenci šī darba veikšanai.


Lai koordinētu darbu sadarbības memoranda “Dators ikvienam bērnam” īstenošanai, tā dalībnieki arī vienojās izveidot padomi, kas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā četras reizes gadā pārskata memoranda īstenošanas gaitu un sniedz priekšlikumus mērķa sasniegšanai. Memorandā paredzēts, ka padomi tās pirmajā darbības gadā Valsts prezidenta uzdevumā vada Valsts prezidenta padomniece informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos Ieva Ilvesa. Padomē piedalās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības.

No kreisās: A. Ašeradens, A. T. Plešs, I. Ilvesa, E. Levits, I. Šuplinska, J. Reirs, G. Kaminskis