Egils Levits
Rīgas pils

15. martā pulksten 10.00 Rīgas pilī notiks Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienai veltīta konference “No pretošanās līdz brīvībai: kā stāstīt Latvijas valstiskuma vēsturi?”

Nacionālā pretošanās nacistiskās Vācijas un Padomju Savienības okupācijām ir spilgta un nozīmīga Latvijas valstiskuma vēstures daļa. 17. marts pēc Valsts prezidenta iniciatīvas ar Saeimas lēmumu ir noteikts par Nacionālās pretošanās kustības piemiņas dienu. 1944. gada 17. martā noslēdzās parakstu vākšana Latvijas Centrālā padomes memorandam, kurā Latvijas tautas vārdā tika pieprasīta Latvijas valsts neatkarības atjaunošana. Šogad atzīmējam 80 gadus, kopš Latvijas Centrālās padomes dibināšanas.

Kopējā Latvijas vēstures stāstā par nepakļaušanos padomju un nacistiskajai okupācijai ir gan daudz apzinātā, gan nezināmā. Ir publicēti nozīmīgi pētījumi, taču kopumā šis laika posms izzināts fragmentāri un nepietiekami. Nacionālā pretošanās kustība vēl tikai gaida uz tai pienākošos vietu Latvijas sabiedrības vēsturiskajā apziņā. Vēl jo mazāk par latviešu pēckara pretošanos padomju okupācijas varai zina un izprot ārpus Latvijas.

Kā nostiprināt nacionālās pretošanās kustības vērtības sabiedrības demokrātiskajā apziņā un izglītībā? Kā valsts un pilsoniskā sabiedrība var pilnveidot Latvijas vēstures komunicēšanu vietējai sabiedrībai un starptautiskajām auditorijām? Kā mazināt melīgu vēstures vēstījumu ietekmi? Kā iekļaut Latvijas nacionālās pretošanās stāstu Eiropas kopīgajā atceres telpā? 

Par šiem un citiem jautājumiem konferencē runās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, vēsturnieks, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks Uldis Neiburgs un vēsturnieks, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Reinis Ratnieks.

Savukārt diskusijā, kā skaidrot un popularizēt Latvijas vēsturi, kopā ar Valsts prezidentu piedalīsies Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs Rihards Bambals, Latvijas Republikas vēstnieks Beļģijā un Luksemburgā Andris Razāns, vēsturnieks, Eiropas Universitātes institūta pētnieks Kārlis Sils un vēsturnieks, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Kaspars Zellis.

Diskusiju vadīs vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš.

Konference tiešraidē būs skatāma Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnē www.president.lv un sociālo tīklu kontos Twitter, Facebook, kā arī portālā LSM.lv.