Egils Levits
Satversme

Trešdien, 16. februārī, plkst. 10.30–15.30 Rīgas pilī notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un Valsts prezidenta kancelejas kopīgi rīkota starptautiska zinātniskā konference “Latvijas Republikas Satversmei 100”. Kā konferences goda viesis ar referāta lasījumu uzstāsies V. E. Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers (H. E. Dr. Frank-Walter Steinmeier). Konference tiešraidē tiks pārraidīta portālā LSM.lv, Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnē www.president.lv un sociālo tīklu platformās.

Latvijas Republikas Satversme valsts normatīvo aktu hierarhijā ir augstākais dokuments, kas nosaka ne vien valsts tiesiskos pamatprincipus, bet arī tās politiskās filozofijas pamatus. Satversme ir pieņemta 1922. gada 15. februārī un ir vienīgā no starpkaru periodā pieņemtajām Baltijas valstu konstitūcijām, kas joprojām ir spēkā. Satversme sevi ir apliecinājusi kā īpašu konstitūciju, jo tās darbību bija iespējams atjaunot pēc ilgiem padomju okupācijas gadiem, ievērojot valsts nepārtrauktības principu.

Vācijas konstitūcijas ietekme uz Latvijas konstitūciju ir visai ievērojama, ko ir atzinuši ne tikai Satversmes pētnieki, bet arī paši Satversmes rakstītāji. Tādēļ, atsaucoties Valsts prezidenta Egila Levita ielūgumam, šīs konferences īpašais viesis būs Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers, uzstājoties ar referāta lasījumu “Kopējo konstitucionālo tradīciju atziņas demokrātiskai un brīvai Eiropai”.

Konferences referentu vidū būs arī Valsts prezidents Egils Levits, Latvijas Universitātes prof. Dr. iur. Jānis Lazdiņš, Vītauta Lielā universitātes Juridiskās fakultātes dekāns prof. Dr. iur. Daiņus Žalims (Dainius Žalimas), Jagaiļa Universitātes prof. Dr. hab. Tomašs Pudlockis (Tomasz Pudłocki), Tallinas Universitātes prof. Dr. iur. Pēters Jervelaids (Peeter Järvelaid), akadēmiķis prof. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, akadēmiķis prof. Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. Tālavs Jundzis, asoc. prof. Dr. iur. Irēna Kucina, LZA korespondētājlocekle prof. Ph. D. (Cantab.) Ineta Ziemele, LZA korespondētājloceklis prof. Dr. iur. Ringolds Balodis un doc. Dr. iur. Jānis Pleps.

Konferenci ar uzrunām atklās Valsts prezidents Egils Levits, LZA prezidents akadēmiķis prof. Dr. habil. chem. Ivars Kalviņš, konferences organizācijas komisijas priekšsēdētājs, akadēmiķis prof. Dr. hist. Guntis Zemītis un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš. Konferenci moderēs doc. Dr. iur. Edvīns Danovskis, savukārt noslēguma secinājumus sniegs LZA korespondētājlocekle prof. Dr. iur. Sanita Osipova.

 

Foto: Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja