Edgars Rinkēvičs
Rīgas pils Svētā gara tornis, kurā plīvo Latvijas valsts karogs un Valsts prezidenta standarts

Diplomāte Ilze Milta ir atsaukusies Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča aicinājumam un š.g. augusta beigās sāks pildīt Valsts prezidenta nacionālās drošības padomnieces amata  pienākumus.

Kopš 2020. gada 1 .septembra Ilze Milta pilda Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības NATO padomnieces – pārstāvniecības vadītāja vietnieces pienākumus Briselē, Beļģijā.

Latvijas ārlietu dienestā Ilze Milta sāka strādāt 2001. gadā un vairāk nekā 20 gadu laikā diplomātiskajā dienestā ir pildījusi dažādus pienākumus gan Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas centrālajā aparātā Rīgā, gan ārvalstīs.  I. Milta bija Ārlietu ministrijas Drošības politikas departamenta direktore (2016), no 2011. līdz 2015. gadam Latvijas pārstāve NATO Politiskajā un partnerību komitejā. Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu 2015.–2016.gadā I. Milta kā Latvijas pārstāve tika nozīmēta darbam NATO Starptautiskā štāba Politisko jautājumu un drošības politikas departamenta Krievijas un Ukrainas nodaļā. 

Ilze Milta ir strādājusi arī Eiropas Komisijas Eiropas Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorātā (DG NEAR) kā politikas padomniece toreizējā Atbalsta grupā Ukrainai (2018–2020). 

Savukārt laikā no 2007. līdz  2010. gadam I. Milta pildīja ārlietu ministra biroja vadītājas pienākumus. Vēl pirms šī nozīmējuma 2007. gadā I. Milta bija nodaļas vadītāja vietniece un vēlāk nodaļas vadītāja Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības departamentā, koordinējot divpusējo un reģionālo sadarbību starp Baltijas un Ziemeļvalstīm, Poliju, Rumāniju un Bulgāriju. 

I. Milta ir piedalījusies 2006. gada NATO samita Rīgā sagatavošanā un norisē, strādājot kā padomniece Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes organizācijas birojā (2005–2007).

Savas diplomātiskās karjeras sākuma posmā no 2002. līdz 2005. gadam I. Milta strādāja Latvijas Republikas vēstniecībā Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonā. 

I. Miltai ir maģistra grāds starptautiskajā politikā, kas iegūts Briseles Diplomātiskajā skolā (2019) un bakalaura grāds humanitārajās zinātnēs (angļu filoloģijā), kas iegūts Latvijas Universitātē (2002). 

Par nopelniem Latvijas valsts labā un par ieguldījumu Rīgas NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes organizēšanā I. Miltai ir piešķirta Atzinības krusta Lielā sevišķās pakāpes goda zīme (2007). Par ieguldījumu Latvijas ārlietu dienesta darbā un valsts ārpolitikas veidošanā I. Miltai 2022. gadā piešķirts Ministru Kabineta Atzinības raksts.