Edgars Rinkēvičs Nacionālā drošība
Rīgas pils Svētā gara tornis, kurā plīvo Latvijas valsts karogs un Valsts prezidenta standarts

22. novembrī Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vadībā Rīgas pilī notika Nacionālās drošības padomes sēde. Sanāksmē tika novērtēts progress robežapsardzības infrastruktūras izveidošanā un sodu politikas attīstībā atbilstoši apdraudējuma situācijai.

Sanāksmes dalībnieki uzklausīja VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” un Iekšlietu ministrijas ziņojumus par robežapsardzības infrastruktūras izbūves gaitu. Padome uzklausīja ziņojumu par uzsāktajām darbībām, lai nākamajā gadā nodrošinātu robežapsardzības infrastruktūras tālāku pilnveidošanu visas robežas garumā ar Krieviju un Baltkrieviju, t. sk. izbūvējot uzraudzības tehnoloģisko (sensoru un sakaru) līdzekļu infrastruktūru.

Sanāksmes dalībnieki uzklausīja Valsts robežsardzes informāciju par aktuālo situāciju uz austrumu robežas. Padome atsevišķā sēdē izskatīs Aizsardzības ministrijas ziņojumu par robežas militārās aizsardzības attīstību un nodrošinājumu.

Tāpat sēdē tika uzklausīts Augstākās tiesas priekšsēdētāja, Ģenerālprokurora un tieslietu ministres vērtējums par īstenotajiem un turpmāk iecerētajiem pasākumiem sodu politikas pilnveidošanā, lai noziegumos pret valsts drošību, personu drošību, naida un nelikumīgas robežas šķērsošanas noziegumos piemērotais sods sasniegtu tā mērķus.

Padome pārrunāja Valsts prezidenta likumdošanas iniciatīvu, ar kuru tiek rosināts pašvaldību domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram noteikts pienākums saņemt speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam. Visaptverošai valsts aizsardzībai ir nepieciešama vienota visu pārvaldes un iestāžu līmeņa iesaiste un līdzdalība valsts apdraudējuma draudu novēršanā. Pašvaldībām to teritorijās ir ļoti būtiska loma ikdienas funkciju turpināšanai arī apdraudējuma apstākļos, vienlaikus spējot parūpēties par drošību un sniedzot atbalstu valsts aizsardzības pasākumiem.