Edgars Rinkēvičs Nacionālā drošība
Rīgas pils Svētā gara tornis, kurā plīvo Latvijas valsts karogs un Valsts prezidenta standarts

19. jūnijā Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vadībā Nacionālo bruņoto spēku Apvienotajā štābā notika Nacionālās drošības padomes (Padome) sēde. Sanāksmē tika izskatīts jautājums par Latvijas civilās aizsardzības sistēmu un tās vadību, sevišķu uzmanību pievēršot pašvaldību iesaistei un atbildībai, sistēmas vadības un organizācijas modeļa pilnveidei, kā arī patvertņu pieejamībai.

Sanāksmes dalībnieki uzklausīja Iekšlietu ministrijas ziņojumu par civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošanas gaitu. Padome pārrunāja veidus, kā uzlabot civilās aizsardzības sistēmas vadības un organizācijas modeli. Valsts prezidents aicināja atbildīgās institūcijas cieši sadarboties ar pašvaldībām, lai sniegtu tām nepieciešamo atbalstu Latvijas iedzīvotājus aizsargājošas sistēmas izveidošanai un atbalstītu valsts militārās aizsardzības gatavību. Vienlaikus Valsts prezidents atzīmēja pašvaldību atbildību civilās aizsardzības plānu izstrādē un ieviešanā, kā arī skaidrošanā pašvaldību iedzīvotājiem.

Padomes locekļi uzklausīja ziņojumu par valsts materiālo rezervju pārvaldības pilnveidi, kā arī apsprieda jautājumu par agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidi.

Tāpat Padome uzklausīja valsts drošības iestāžu ziņojumus par situāciju valstī.