Edgars Rinkēvičs Egils Levits

Saskaņā ar Valsts apbalvojumu likuma 51. panta pirmo teikumu Valsts prezidents, stājoties amatā, iegūst tiesības uz Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta augstāko šķiru un Triju Zvaigžņu ordeņa ķēdi. Jaunievēlētajam Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā 2004. gadā ir piešķirta un pasniegta Viestura ordeņa augstākā šķira, līdz ar to Edgars Rinkēvičs, stājoties Valsts prezidenta amatā, iegūs tiesības uz Triju Zvaigžņu ordeņa un Atzinības krusta augstāko šķiru un Triju Zvaigžņu ordeņa ķēdi.

Atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 51. panta otrajā teikumā noteiktajai kārtībai Triju Zvaigžņu ordeņa, Triju Zvaigžņu ordeņa ķēdes un Atzinības krusta pasniegšana jaunievēlētajam Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam notiek 2023. gada 8. jūlijā Saeimā.

Ordeņu kapitula kanclere Sarmīte Ēlerte norāda: “Augstākie valsts apbalvojumi, to piešķiršana un pasniegšana ir vēsturiska un neatņemama Valsts prezidenta kā valsts galvas funkcija. Tā ir viena no Valsts prezidentam Satversmē piešķirtajām valsts reprezentācijas izpausmēm un noteikta Valsts apbalvojumu likumā. Lai Valsts prezidents varētu īstenot apbalvošanas funkciju, viņš, stājoties amatā, pats iegūst tiesības uz katra ordeņa augstāko šķiru un Triju Zvaigžņu ordeņa ķēdi. Tas nozīmē, ka Valsts prezidents, stājoties amatā, tiek iecelts katrā no trijiem ordeņiem, kļūstot par “Ordeņa galvu”.”

Valsts apbalvojumu lietu pārzināšanai pastāv Ordeņu kapituls. Ordeņu kapitula kancleru un locekļus ieceļ Valsts prezidents uz savu pilnvaru laiku.