Ārlietas Edgars Rinkēvičs
11.09.2023. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča dalība Eiropas Padomes tieslietu ministru neformālajā konferencē “Ceļā uz taisnīgumu Ukrainai”

Ministres kundze!

Cienījamie ministri!

Ģenerālsekretāra kundze!

Parlamentārās asamblejas priekšsēdētāja!

Komisāra kungs!

Dāmas un kungi!

Sirsnīgi sveicam jūs Rīgā! Man ir liels prieks atklāt šo konferenci, kas ir nozīmīgs notikums Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Padomes Ministru komitejā.

Šī konference ir tiešs turpinājums Reikjavīkas samitam, kas notika šā gada maijā. Šodienas konferences uzmanības centrā ir eksistenciāls jautājums, ar ko Eiropa saskaras šobrīd. Proti, taisnīgums Ukrainai pēc Krievijas agresijas un plaša mēroga militārā iebrukuma.

Pirms īsi pievērsties konferences galvenajām tēmām, vēlos atgādināt, ka Eiropas Padome bija pirmā starptautiskā organizācija, kas pieņēma lēmumu par Krievijas dalības pārtraukšanu. Šī mūsu organizācijas principiālā nostāja vēlreiz apliecināja mūsu uzticību demokrātiskajām vērtībām un starptautiskajam tiesiskumam. Tā arī apliecināja, ka mūsu organizācija ir gatava uzņemties vadošo lomu šo vērtību aktīvā aizstāvībā.

Šodienas konference apstiprina, ka mūsu apņemšanās nav mazinājusies. Mēs vēlamies panākt taisnīgumu Ukrainai. Mēs būsim kopā ar Ukrainu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.

 

Dāmas un kungi!

Šodienas konferencē jūs pievērsīsieties tēmām, uz kurām balstās taisnīgums. Un tās ir atbildība, noturība un cerība.

Pirmkārt – atbildība. Krievija ir brutāli pārkāpusi starptautiskās tiesības. Tāpēc tai ir jāuzņemas pilna atbildība. Ar to es domāju gan Krievijas kā valsts atbildību, gan to Krievijas amatpersonu individuālo atbildību, kuras uzsāka agresijas karu pret Ukrainu. Tā attiecas uz tiem, kas pastrādā kara noziegumus un citus smagus noziegumus starptautisko tiesību izpratnē.

Krievijai ir arī jāuzņemas pilna atbildība par Ukrainai un tās iedzīvotājiem nodarīto kaitējumu, zaudējumiem vai ievainojumiem. Es izsaku atzinību Eiropas Padomei par Zaudējumu reģistra izveidi. Tas ir svarīgs solis ceļā uz turpmāku starptautisku kompensācijas mehānismu. Zaudējumu reģistrs nodrošinās Ukrainai nodarīto postījumu pienācīgu reģistrāciju un dokumentāciju. Es aicinu visas valstis, kas vēl nav to izdarījušas, pievienoties reģistram un apliecināt mūsu solidaritāti un atbalstu Ukrainai.

Mūsu prezidentūras Eiropas Padomē laikā Latvija ir apņēmības pilna paātrināt reģistra darbības uzsākšanu. Es atzinīgi vērtēju ministru ieceri šodien pieņemt deklarāciju, kurā ietverti principi, kas noteiks reģistra darbības principus jeb Rīgas principus.

Es atzinīgi vērtēju arī to, ka īpaša uzmanība tiek pievērsta uz upuriem vērstai pieejai. Mums ir jānodrošina, lai cietušie, jo īpaši visneaizsargātākie, piemēram, sievietes un bērni, arī turpmāk būtu mūsu centienu centrā.

Otrkārt, noturība. Ukrainas tieslietu sistēmai pašlaik ir smags slogs. Tā turpina nodrošināt taisnīgumu un tiesiskumu, tostarp izmeklējot Krievijas izdarītos noziegumus. Turpinot ievērot taisnīgas tiesas standartus, Ukraina skaidri demonstrē savas vērtības un demokrātijas spēku. Es aicinu Eiropas Padomes dalībvalstis sniegt atbalstu Ukrainas noturības, atjaunošanas un atdzimšanas rīcības plānam. Latvija jau ir sniegusi savu finansiālo ieguldījumu.

Visbeidzot, cerība. Mēs visi esam dzirdējuši un redzējuši sirdi plosošus ziņojumus par Ukrainas bērnu piespiedu un nelikumīgu deportāciju uz Baltkrieviju un Krieviju. Mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu šo bērnu atgriešanos savās ģimenēs. Mums ir jāatjauno cerība.

 

Dāmas un kungi,

Reikjavīkā mēs apņēmāmies stiprināt Eiropas Padomes lomu. Mēs arī atkārtoti apliecinājām mūsu kopīgo apņemšanos būt vienotiem, pamatojoties uz mūsu vērtībām un standartiem.

Esmu pārliecināts, ka šodienas konference būs nozīmīgs ieguldījums mūsu darbā visu eiropiešu, tostarp nākamo paaudžu, labā.

Paldies!

11.09.2023. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča dalība Eiropas Padomes tieslietu ministru neformālajā konferencē “Ceļā uz taisnīgumu Ukrainai”
VIDEO: