Edgars Rinkēvičs
Edgars Rinkēvičs

Mana gudrā, spējīgā un sīkstā latviešu tauta!

Mīļie Latvijas cilvēki!

Lieliskie Dziesmu un deju svētku dalībnieki!

Šovakar esmu no sirds saviļņots un pagodināts būt kopā ar jums šajā mirdzošajā Sidraba birzī.

Paldies visiem svētku dalībniekiem un rīkotājiem, ka Latviju esat darījuši tik brīnumskaistu. Paldies jums! Jūs visi esat brīnišķīgi!

Jau trešo gadu simtu no visiem Latvijas novadiem un pilsētām, no visas plašās pasaules sanākam kopā, lai katra paaudze sev no jauna apliecinātu uzticību mūsu saknēm un mīlestību mūsu Latvijai.

Esam pateicīgi tiem latviešiem, kuri pirms 150 gadiem dziesmas tradīciju aizsāka. Un dziesma apliecina mūsu tautas, mūsu latvietības, mūsu piederības, mūsu atmodas un valstiskuma ceļu.

Ar dziesmu esam panākuši brīvību, ar dziesmu esam gājuši karā un ar dziesmu esam izcīnījuši uzvaru. Ar dziesmu šovakar sasauksimies, sadziedāsimies, sadejosim, vienojot visu latvju tautu.

Taču jau rīt ar šo enerģiju, kas gūta šonedēļ, ķersimies arī pie mūsu valsts tālākas attīstības tikpat sparīgi, kā mēs dziedam, dejojam un priecājamies.

Šovakar Latvija ir īpaši skaista. Šo svētku tradīcija ir mūsu dvēselēs, jo “kur ies mana tauta, mana dūša tur ies”.

Tikai kopā augšup un kopā tālāk – vienā elpā, vienā dziesmā un vienā dejā – mēs spējam būt un spējam celt mūsu mīļo un vienīgo Latviju.

Dievs, svētī Latviju!

09.07.2023. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklē XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku noslēguma koncertu “Kopā Augšup”