Egils Levits
Jaunsardze 2022. gada martā Stompaku purvā.

Augsti godājamais aizsardzības ministra kungs!

Augsti godājamais Nacionālo bruņoto spēku komandieri!

Virsnieki, instruktori, jaunsargi! Dāmas un kungi!

Neatkarības karā pirms vairāk nekā 100 gadiem Latvijas pilsoņi izcīnīja savu valsti, izveidoja to plaukstošu un eiropeisku. Tās attīstības gaita tika varmācīgi pārrauta, bet bērni un jaunieši, kuri dzimuši un uzauguši atjaunotajā Latvijā, ir pirms 104 gadiem dibinātās Latvijas valsts mantinieki un tās nākotnes veidotāji.

Neatkarība, brīvība un demokrātija mūsdienās šķiet pašsaprotamas. Taču par šīm vērtībām ir jāiestājas, un tās jāaizstāv arvien no jauna. Tāds ir Latvijas tautas paaudžu pēctecības ceļš. Lai Latvijas valsts arī nākotnē būtu droša, ir svarīgi, lai jaunā paaudze domā valstiski un iesaistās valsts dzīvē jau no skolas gadiem.

Jaunsardze 30 gados ir izaugusi par nopietnu un plašu kustību. Jaunsargi un jaunsardzes attīsta savu pilsonisko apziņu un patriotismu, izglītojas valsts aizsardzības jomā, attīsta fizisko sagatavotību un valsts aizsardzībai nepieciešamās iemaņas. Sabiedrība jaunsargus uztver kā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku nākotnes kalvi, valsts drošības un aizsardzības stiprinātājus; kā tos, kuri izšķirīgā brīdī zinās, kas jādara, un spēs palīdzēt citiem.

Demokrātijā pamatatbildība par savu valsti gulstas uz pilsoņu pleciem. Krietns pilsonis ir uzticīgs Latvijai un tās pamatlikumam – Satversmei. Izprot, ka Satversmē noteiktās vērtības var nākties aizstāvēt un ir gatavs to darīt. Krietns pilsonis spēj cilvēka tiesības un brīvības līdzsvarot ar pienākumu un atbildību pret sabiedrību un savu valsti.

Taču par atbildīgu pilsoni nepiedzimst. Par tādu kļūst audzināšanas, izglītības, pieredzes ceļā. Valsts aizsardzības mācība, ko drīz ieviesīs visās Latvijas skolās, ir šāda bērnu un jauniešu pilsoniskās izglītības sastāvdaļa. Jaunsardzes bērni un jaunieši to jau ir apguvuši un turpinās attīstīt vēl augstākā līmenī.

Pateicos Jaunsardzes informācijas centra komandierim un visiem virsniekiem, instruktoriem, kā arī visiem tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri, gan pienākuma, gan misijas apziņas vadīti, jaunsardzi izglītojuši un mācījuši. Paldies skolēniem un jauniešiem!

Mīļie jaunsargi, jaunsardzes un jaunatnes vadītāji!

Apsveicu jūs jaunsardzes 30. gadadienā! Latvija kļūst stiprāka un gudrāka, un tas ir arī jūsu nopelns. Paldies par jūsu uzticību cildenām vērtībām, savai valstij un sirdsbalsij! Paldies par jūsu patriotisko stāju un vēlmi darīt Latvijai labu! Novēlu jaunsardzes pulkiem pieņemties spēkā un plašumā!

Audziet Latvijai!

Apsveikumu jaunsardzes kustības pastāvēšanas 30. gadadienas​​​​​​​ svinīgajā pasākumā nolasīja Valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos​​​​​​ Jānis Kažociņš.