Egils Levits
18.11.2022. Valsts prezidenta Egila Levita svētku uzruna pie Brīvības pieminekļa. Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Dārgie latvieši, pilsoņi, visi Latvijas cilvēki!

Pirms 104 gadiem mūsu priekšteči radīja valsti savas tautas pastāvēšanai. Šī Latvijas valsts jēga ir pateikta Satversmes pirmajā – pašā svarīgākajā – rindkopā. Tā skan šādi:

“1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu un tai neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.”

Lai ilgstoši pastāvētu, mums jābūt savai valstij, jo valsts ir ietvars mūsu neatkarībai, brīvībai un demokrātijai; jo valsts ir ietvars latviešu tautas, latviešu valodas un latviešu kultūras pastāvēšanai. Šodien un nākotnē.

Kad 1918. gada 18. novembrī valsts dibinātāji lēma, ka mums vajadzīga sava valsts, viņiem bija vajadzīga drosme.

Ne tikai tāpēc, ka Latviju toreiz proklamēja vēl sveša karaspēka okupētajā Rīgā, bet galvenais – bija vajadzīga pārliecība, ka latviešu tauta ir gatava savai valstij. Gatava to radīt un uzņemties par to atbildību.

Jo demokrātijā tauta pati lemj par savu dzīvi.

Jo demokrātijā valsti kopīgi uztur visi līdzpilsoņi.

Grūtos un izšķirošos brīžos latviešiem piemīt izcila īpašība – spēja saliedēties kopīgai lietai.

Mūsu griba bija tik stipra, ka atguvām neatkarību.

Mēs nostiprinājām savu armiju, lai Latvija būtu droša NATO sastāvdaļa.

Mēs sakārtojām savu māju, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalībvalsti.

Mēs saliedējamies, atbalstot Ukrainu cīņā pret Krievijas imperiālismu.

Mūs vieno kopīgs mērķis – pārvarēt pašreizējās grūtības un attīstīt savu valsti.

Mēs gribam redzēt Latviju kā modernu, izglītotu, labklājīgu Eiropas valsti, kur visapkārt skan latviešu valoda.

Šodien mēs pateicībā svinam mūsu priekšteču drosmīgo lēmumu dibināt Latvijas valsti.

Mūsu dzīves pamats ir iepriekšējo paaudžu padarītais. Nākamās paaudzes savu dzīvi balstīs mūsu paveiktajā.

Latvijas turpinātību nosaka mūsu un katras nākamās paaudzes valstsgriba.

Es novēlu atcerēties labo un apzināties savas tautas spēku ne tikai svētkos, bet arī ikdienā. Es novēlu atcerēties arī to, ka mūsu Latvijas valstij ir morāla vērtība.

Sirsnīgi sveicu valsts svētkos!

Saules mūžu Latvijai!

Dievs, svētī Latviju!

18.11.2022. Valsts prezidents Egils Levits piedalās Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltītajos pasākumos