Egils Levits
Egils Levits

Augsti godātie klātesošie, valodnieki!

Tautai tās valoda ir gan agrāko, gan esošo paaudžu radīts un sargāts dārgums. Latviešu valoda spoguļo mūsu latvisko identitāti, kopējo raksturu un vēsturi. Valoda apvieno mūs nācijā un valstī.

Valodnieki vislabāk zina, ka valodas pētniecība ir ieguldījums gan valodas, gan plašāk – kultūras, gan tautas attīstībā. To zināja arī izcilais, starptautiski visaugstāk vērtētais latviešu valodnieks Jānis Endzelīns, kuram šodien atzīmējam 150 gadu jubileju.

Priecājos, ka Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pirms gada izziņotā apvidvārdu talka – radniecīga kādreizējam Endzelīna aicinājumam sabiedrībai iesaistīties izlokšņu vārdu vākšanā – guvusi lielu cilvēku atsaucību. Paldies valodas entuziastiem un apvidvārdu zinātājiem no visas Latvijas! Visiem, kuri iesaistījās! Paldies ikvienam, kuram rūp latviešu valoda!

Talka ir jāturpina, lai latviešu valodas daudzveidīgums tiktu apzināts pēc iespējas pilnīgāk. Lai nepārtrūktu saikne ar tautas folklorā ietverto valodas dziļāko kodolu. Lai savdabīgais, retais un īpatnais neizzustu, bet tiktu uzturēts dzīvs un saglabāts nākamībai.

Godājamie valodnieki!

Latviešu valodas kvalitāte, valsts valodas nostiprināšanas centieni un valodas politika pašlaik ir Latvijas sabiedrības uzmanības centrā. Aicinu katru no jums līdzās zinātniskajai darbībai iesaistīties šajā sabiedriskajā kustībā! Valodas politika un valodas prakse, iestāšanās par latviešu valodu savulaik nebija sveša arī tāda mēroga personībai kā Jānis Endzelīns.

Novēlu, lai šodienas konference ir svētki latviešu valodai, tās stipro pamatu licējiem un jums – valodniecības darba turpinātājiem mūsdienās!