Egils Levits
Egils Levits

Labvakar, godātais vēstnieka kungs!

Labvakar, dārgie viesi!

Man ir prieks šovakar būt šeit un uzrunāt tik ievērojamu auditoriju.

Šovakar mēs suminām Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā. Jūs esat bijuši svarīgs partneris mūsu ekonomiskajā dzīvē kopš 1993. gada.

Latviju un ASV vienojošās saites ir daudz senākas nekā 30 gadi. Tās sniedzas daudz tālāk par tirdzniecību.

Kā jūs, iespējams, zināt, Latvijas pirmais Ministru prezidents Kārlis Ulmanis studēja ASV. Tāpat arī mūsu pašreizējais Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Šķiet, ka tas ir politiskās karjeras grūdiens.

Politiski mūsu attiecības ir ciešas kā klints. Diplomātiskās attiecības starp mūsu valstīm tika nodibinātas 1922. gadā. Mūsu neatkarības atjaunošana bija iespējama, pamatojoties uz valsts nepārtrauktību, jo ASV īsteno padomju okupācijas neatzīšanas politiku.

Individuālā brīvība, iespēju vienlīdzība, paļaušanās uz sevi un smags darbs, lai gūtu materiālus panākumus – tās ir vērtības, ko latvieši saprot un kas ir kopīgas ar amerikāņu vērtībām.

Mūsu ekonomiskās attiecības, protams, nav saistītas tikai ar preču pirkšanu un pārdošanu. Tās ir par uzticības un kopības sajūtas veidošanu starp mūsu valstīm un tautām.

Protams, latviešu kopiena ASV kopš Otrā pasaules kara, kā arī Amerikas pilsoņi Latvijā ir devuši lielu ieguldījumu mūsu politiskajās, ekonomiskajās un kultūras saitēs.

Daudzi no mums atceras latviešu bēgļu bērnu Intu Siliņu, kurš kļuva par pirmo ASV vēstnieku Latvijā, kad mēs atguvām neatkarību. Tāpat atcerēsimies Ojāru Kalniņu, vēl vienu pēckara bēgļu bērnu, kurš 1993. gadā kļuva par Latvijas vēstnieku ASV.

Laiks 90. gados bija pilns ar svarīgiem notikumiem, tostarp Bila un Hilarijas Klintonu vizīte Latvijā 1994. gadā. Esmu pārliecināts, ka daži no jums šeit piedalījās ASV prezidenta Klintona tikšanās reizē ar jaunizveidoto Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā.

1990. gados mums bija jāveido Latvijas kā uzticamas valsts un pievilcīga galamērķa starptautiskajiem investoriem reputācija. Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā nodrošināja nozīmīgu tīklu un platformu uzņēmējiem, kuri vēlējās investēt Latvijā.

Jūsu biedri ir bijuši patiesi nozīmīgi virzītāji labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanā Latvijā. Par to mēs esam ļoti pateicīgi. Jūsu ieguldījums ir augsti novērtēts.

Ir daudz platformu, kur mūsu intereses krustojas.

Drošības jomā tā ir NATO. Mēs augstu vērtējam spēcīgo Amerikas militāro aizsardzības atbalstu Latvijai. Kopā kā spēcīgi sabiedrotie mēs izdarīsim visu, lai Ukraina uzvarētu Krievijas sāktajā karā.

Trīs jūru iniciatīva apvieno transporta, digitalizācijas un enerģētikas sadarbības jomas, kur Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā pagājušajā gadā bija ļoti redzama Rīgas samitā.

Vēstnieka kungs!

Dārgie viesi!

Esmu pārliecināts, ka transatlantiskās saites ir ASV, Eiropas drošības un ekonomiskās labklājības pamatā.

Tāpēc es nevaru atbalstīt dažus neskaidrus jēdzienus par “Eiropas autonomiju”, ja vien tie netiek pārvērsti par spēcīgu un godīgu partnerību.

Manuprāt, ASV un Eiropai jābūt partneriem un sabiedrotajiem visās jomās – globālajā politikā, drošībā un miera uzturēšanā Eiropā un citās pasaules daļās, ekonomikā un tehnoloģijās.

Vēsturiski Eiropai un Ziemeļamerikai ir kopīgas vērtības, īpaši Rietumu vērtības.

Svarīgākās no tām ir demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesības.

Eiropa un Ziemeļamerika kopā veido t. s. Rietumus.

Mūsu globālajā daudzpolārajā pasaulē Rietumi joprojām ir visspēcīgākais globālais spēlētājs.

Mēs ticam savām vērtībām un nevēlamies no tām atteikties. Tāpēc mums ir jāsaglabā šī pozīcija pasaulē.

Šajā nolūkā izšķiroša nozīme ir transatlantiskajām partnerattiecībām.

Mēs, latvieši, kā Eiropas daļa, kā Eiropas Savienības dalībvalsts, to ļoti labi saprotam. Tāpēc es lepojos, ka mūsu Eiropas draugi Latviju sauc par amerikānisku valsti. Daļēji tas ir arī jūsu nopelns, un es jums par to pateicos.

Daudz laimes dzimšanas dienā, dārgie draugi!

22.04.2023. Valsts prezidents Egils Levits piedalās Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā 30 gadu jubilejas pasākumā