Ārlietas Egils Levits
07.11.2022. Valsts prezidenta Egila Levita runa ANO klimata pārmaiņu konferencē COP27. Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Priekšsēdētāja kungs, cienījamie delegāti!

Es pateicos Ēģiptei un prezidentam Abdelam Fatfaham Elsisi par COP27 sanāksmes rīkošanu. Lielais dalībnieku skaits liecina par šīs sanāksmes neatliekamo nepieciešamību.

Klimata pārmaiņu sekas ir jūtamas visā pasaulē.

Piemēram, biežāks sausums ir izraisījis badu Somālijā. Pakistānā kūstošie ledāji ir izraisījuši trešdaļas valsts teritorijas applūšanu. No Grieķijas līdz Austrālijai un ASV ekstrēmas temperatūras izraisa plašus meža ugunsgrēkus. Latvijā klimata pārmaiņas samazina bioloģisko daudzveidību.

Situāciju pasliktina Krievijas nelikumīgais karš Ukrainā tieši ietekmē pārtikas un energoapgādes drošību un vidi un novērš uzmanību un resursus no pasākumiem klimata jomā.

Ģeogrāfiskajai atrašanās vietai, ienākumu līmenim un dzimumam ir svarīga nozīme. Mūsu pienākums ir aizsargāt un stiprināt kopienas, kas ir visneaizsargātākās un vismazāk atbildīgas par klimata pārmaiņām.

Pašreizējā enerģētikas krīze, ko izraisīja Krievijas karš pret Ukrainu, ir vēl viens trauksmes zvans, kas mudina mūs paātrināt transformāciju uz atjaunojamo enerģiju. Zaļie risinājumi ne tikai veicina centienus samazināt klimata pārmaiņas, bet arī nodrošina lielāku energoapgādes drošību.

Latvijā mēs dažādojam savu energoavotu klāstu, paātrinot vēja parku projektu īstenošanu. Mēs esam apņēmības pilni sasniegt klimatneitralitāti līdz 2050. gadam. Latvija ir apņēmusies sasniegt Eiropas Savienības mērķi līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāžu emisijas vismaz par 55 %. Vietējā mērogā divas lielas Latvijas pilsētas – Rīga un Liepāja – līdz 2030. gadam vēlas būt starp pirmajām 100 klimatneitrālajām pilsētām Eiropā.

Kolektīvām problēmām ir vajadzīgi kopīgi risinājumi, un šiem risinājumiem ir jābalstās uz taisnīgu pāreju. Taisnīga pāreja ir šīs konferences atslēgas vārds. Efektīvai klimata pārmaiņu pārvaldībai ir nepieciešama cieša sadarbība ar valdību, uzņēmumiem, zinātniekiem un pilsonisko sabiedrību. Īpaši ar pilsonisko sabiedrību. Arī Latvijā mēs esam apņēmības pilni turpināt uzlabot mūsu klimata pārvaldības mehānismus.

Priekšsēdētāja kungs!

COP27 būtu jātiecas pārvarēt mūsu atšķirības klimata pārmaiņu seku mazināšanas, pielāgošanās, zaudējumu un postījumu novēršanas un klimata pārmaiņu finansēšanas jomā. Kavēšanās ar klimata pārmaiņu seku mazināšanas pasākumiem tikai palielinās vajadzību pēc pielāgošanās pasākumiem un finanšu resursiem. Šarm eš Šeihas konferences iznākumam jābūt vērienīgai, visaptverošai globālai atbildei uz klimata pārmaiņām.

 

Kā jau teica ANO ģenerālsekretārs A. Gutērrešs, lai glābtu mūsu planētu, pasaulei ir vajadzīgs pakts starp attīstītajām, jaunajām tirgus ekonomikas valstīm un jaunattīstības valstīm.

 

Paldies!

VIDEO: