Egils Levits

Godājamais Danusēviča kungs!

Cienījamie pedagogi, izglītības vadītāji un izcilas izglītības entuziasti!

Sākšu ar to, ka šodien mēs pieminam Ukrainu – ir Ukrainas Neatkarības diena, un aprit seši mēneši, kopš Krievija uzsāka karu Ukrainā. Ukraina varonīgi pretojas, un mēs visi esam pārliecināti, ka Ukraina uzvarēs. Latvija ir bijusi solidāra, ir solidāra un būs solidāra ar Ukrainu.

Mēs šodien godinām skolotājus, skolas un ģimnāzijas, kas ieguldījušas milzīgu darbu mūsu skolēnu talantu izkopšanā. Par talantiem jau Danusēviča kungs runāja; tos ir jāprot atpazīt, un tos ir jāprot izkopt. Un tieši to jūs darāt. Iespējams, ka tieši jūsu skolēni veidos nākamo pedagogu, zinātnieku, valstsvīru un valstssievu paaudzi.

Šajā svētīgajā darbā nav neviena labāka par skolotāju, jo skolotājs ne tikai dalās zināšanās, padara mācīšanos interesantu un jēgpilnu, bet arī iedvesmo, palīdz uzstādīt un sasniegt skolēna mērķus. Iespēja ikdienā veidot jaunās paaudzes raksturu un nākotni savukārt piešķir jēgu skolotāja darbam. Par pedagogiem tādēļ jākļūst viedākajiem, ētiskākajiem un emocionāli inteliģentākajiem mūsu sabiedrības locekļiem. No tā ir atkarīgs, kā veidosies mūsu sabiedrība nākamajās paaudzēs.

Laikos, kad izglītība bija grūti pieejama, skolotāja amats bija sociālā prestiža simbols. Šobrīd informācija ir visapkārt – gan kvalitatīva, gan nekvalitatīva, gan patiesa, gan melīga. Mums tā ir jāprot atšķirt. Taču zināšanu apguvē joprojām ir vajadzīgs mentors – zinošs pedagogs. Var pat teikt, ka pedagoga nozīme informācijas pārbagātības apstākļos ir pieaugusi.

Šobrīd prasības pret pedagogiem ir daudzkāršojušās. Pedagogiem šodien ir jāprot pašiem radīt mācību materiālus un saturu, mācīt gan klātienē, gan attālināti un pat hibrīda formātā, un Covid-19 pandēmijas laikā pedagogiem bija jāprot nodrošināt epidemioloģiskās prasības. Par spīti daudzajām vakancēm skolās jums ir arī jāprot izpildīt visas birokrātiskās prasības un nodrošināt to, ka stundas tomēr notiek.

Es uzskatu, ka nākamās Saeimas un valdības svarīgai prioritātei ir jābūt izglītībai. Jārisina jau tagad sasāpējušās problēmas, ar ko pedagogi saduras ikdienā, gan, protams, arī tās problēmas, kas vēl nāks papildus pie esošajām. Pedagogiem ir nepieciešams adekvāts atalgojums, sabalansētas slodzes un atbalsta mehānismi. Šīs problēmas ir jāskata un jārisina kompleksi, te nepietiek ar plāksteru līmēšanu.

Ar cieņu un apbrīnu es gribu izteikt jums vislielāko pateicību, ka jūs par spīti visām grūtībām turpināt savu misijas darbu. Jūsu darbs ir ļoti nozīmīgs jauniešiem, sabiedrībai kopumā un mūsu valsts nākotnei.

Esmu pateicīgs jums katram personīgi par ieguldīto darbu, kopjot Latvijas jaunos talantus.

Ata Kronvalda balvas laureāti

Maruta Avotiņa, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja, Latvijas Universitātes Aivara Liepas Neklātienes matemātikas skolas vadītāja

Renāte Bērziņa, Valmieras Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja, Vidzemes jauno ģeogrāfu skolas papildizglītības skolas koordinatore

Rita Kļaviņa, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas bioloģijas skolotāja, Latgales reģiona starpdisciplināro olimpiāžu vadītāja

Jolanta Lankovska, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas sociālo zinātņu, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadītāja

Raisa Stunžāne, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas fizikas skolotāja, Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas mācību līdzekļu un metodisko rakstu krājumu līdzautore

Ceļojošo balvu “Lielā pūce” un “Mazā pūce” laureāti

Lielo skolu grupā diplomu saņēma:

5. vieta – Rīgas 10. vidusskola;

4. vieta – Salaspils 1. vidusskola;

3. vieta – Rīgas Franču licejs.

Lielo skolu grupā ceļojošo balvu “Mazā pūce” saņēma:

2. vieta – Rīgas 40. vidusskola.

Lielo skolu grupā ceļojošo balvu “Lielā pūce” saņēma:

1. vieta – Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs.

Mazo skolu grupā diplomu saņēma:

5. vieta – Riebiņu vidusskola;

4. vieta – Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola;

3. vieta – Rēzeknes 5. vidusskola.

Mazo skolu grupā ceļojošo balvu “Mazā pūce” saņēma:

2. vieta – Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola.

Mazo skolu grupā ceļojošo balvu “Lielā pūce” saņēma:

1. vieta – RTU Inženierzinātņu vidusskola.

Valsts ģimnāziju grupā diplomu saņēma:

5. vieta – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija;

4. vieta – Daugavpils Valsts ģimnāzija;

3. vieta – Āgenskalna Valsts ģimnāzija.

Valsts ģimnāziju grupā ceļojošo balvu “Mazā pūce” un balvu “Pūces pēdas” par līderpozīciju 2020./2021. mācību gadā saņēma:

2. vieta – Rīgas Valsts 2. ģimnāzija.

Valsts ģimnāziju grupā ceļojošo balvu “Lielā pūce” saņēma:

1. vieta – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija.

Zvaigžņu reitinga diploma laureāti

5. vieta – Valmieras Valsts ģimnāzija;

4. vieta – Rīgas 10. vidusskola;

3. vieta – Rīgas Valsts 2. ģimnāzija.

Ceļojošo balvu “Mazā pūce” saņēma:

2. vieta – RTU Inženierzinātņu vidusskola.

Ceļojošo balvu “Lielā pūce” saņēma:

1. vieta – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija.

24.08.2022. Valsts prezidents Egils Levits piedalās ikgadējā Ata Kronvalda balvas, ceļojošās balvas “Lielā Pūce” un “Mazā Pūce” pasniegšanas ceremonijā