Egils Levits
Valsts prezidents Egils Levits

Mani dārgie Latvijas valsts augstāko apbalvojumu saņēmēji!

Dāmas un kungi!

Pasniedzot Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni un Atzinības krustu, mēs šodien sveicam un godinām cilvēkus, kuru profesionālais un sabiedriskais darbs, pilsoniskais veikums ir stiprinājis Latviju kā demokrātisku, tiesisku un nacionālu valsti.

Valsts balstās savu pilsoņu gribā un darbā. Valsts augstākie apbalvojumi ir pateicība par paveikto, par idejām, vārdiem un darbiem, kas kalpojuši līdzpilsoņiem, mūsu tautai, tā ir pateicība cilvēkiem, kas pildījuši katrai paaudzei uzlikto pienākumu − uzlabot savu valsti.

Šodien mūsu vidū ir cilvēki, kuri drosmīgi sargāja Latvijas neatkarību 1991. gada janvāra barikādēs un augusta puča laikā. Tāpat kā 1918. gadā jaundibinātā valsts bija vēl jāizcīna Neatkarības karā, arī 1990. gada 4. maijā pasludinātā neatkarības atjaunošana bija jānosargā. Pašaizliedzīgi un drosmīgi šajā Latvijas valstiskuma sargāšanā piedalījās  šodien apbalvojamie. Man ir īpašs prieks pateikties un sveikt viņus šajās dienās, kad pirms 30 gadiem piepildījās latviešu tautas sapnis un mērķis – pilnībā atgūt Latvijas brīvību un neatkarību.

Godātie klātesošie!

Šodien mēs godināsim un pateiksimies cilvēkiem, kas šī brīža lielākā pārbaudījuma, sabiedrības veselības apdraudējuma laikā, netaupot spēkus, ir pašaizliedzīgi un drosmīgi cīnījušies par līdzcilvēku veselību un dzīvību. Mēs godināsim veselības jomas darbiniekus, kas saspringti un mērķtiecīgi darīja visu, lai ierobežotu pandēmijas izplatību. Mēs apbalvosim ārlietu dienesta darbiniekus, kas krīzes sākumposmā nodrošināja lielāko tautiešu repatriāciju mūsu valsts vēsturē.

Dāmas un kungi!

Šodien mēs godinām un Latvijas valsts vārdā sakām paldies izcilām personībām.

Paldies valsts, pašvaldību, izglītības, zinātnes un kultūras, sabiedriskajiem darbiniekiem par pašaizliedzīgo devumu mūsu valsts labā!

Paldies nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuri šodien ir mūsu vidū.

Paldies mūsu bruņoto spēku karavīriem, zemessargiem un valsts robežsargiem par valsts drošības sargāšanu un stiprināšanu! Paldies, jums, lauksaimnieki, par mūsu zemes kopšanu!

No sirds pateicos katram no Jums par paveikto! Apbrīnas vērts ir Jūsu pašaizliedzīgais darbs Latvijas labā!

Gan valsts atjaunošana pirms 30 gadiem, gan šodienas pārbaudījumi ir ļoti atšķirīgi, tomēr gan toreiz, gan tagad, gan nākotnē mūsu tautas gatavība dot savu ieguldījumu tautas kopējā labumā ir tā vērtība, tas stiprais pamats, uz kura mums balstīties. To novēlu mums visiem!

Godātie klātesošie!

Latvija mums ir viena, svēta un dārga. Turpināsim savu darbu Latvijas labā!

Valsts augstākie apbalvojumi
Fotogalerija
Video