Ārlietas Egils Levits
Egils Levits

Premjerministr Rute, cienījamie dalībnieki!

Mēs visi zinām, ka demokrātija var būt daudzējādā ziņā sarežģīts process. Tomēr ir daudz iemeslu, kāpēc tā joprojām ir labākā pārvaldības forma. Viens no iemesliem, kam es īsumā pievērsīšos, ir taisnīgums.

Demokrātijā taisnīgums ir akls. “Viens likums un viens taisnīgums visiem.” Ideālā gadījumā mūsu demokrātiski ievēlētie politiķi raksta likumus, mūsu pārredzamās tiesas pieņem taisnīgus spriedumus, mūsu brīvie mediji pieprasa atbildību gan no pirmajiem, gan no otrajiem. Protams, reālajā dzīvē rodas problēmas, taču nopietnas tiesas kļūdas notiek reti. Un, ja tā notiek, to var labot.

Latvijā mēs sargājam un novērtējam demokrātiju, neraugoties uz vilšanos. Jo mēs zinām, kāda ir alternatīva. Padomju okupācija joprojām ir dzīvā atmiņā. Cilvēki atceras paraugprāvas pret disidentiem, plaši izplatīto korupciju, necilvēcīgo izturēšanos cietumos un psihiatriskajās slimnīcās. Saindēšana un noslēpumaini nāves gadījumi. Un, pats galvenais, deportācijas uz ieslodzījuma nometnēm.

Šodien mēs redzam, ka Krievijā atgriežas vecās padomju metodes. Tās tiek piemērotas okupētajās Ukrainas daļās. Mums ir jāsūta skaidrs un vienots vēstījums Krievijai, ka tā tiks saukta pie atbildības. No tās vadības līdz pēdējam karavīram. Mums ir jātiesā Krievija par agresijas noziegumu un katrs, kurš apsūdzēts kara noziegumos pret Ukrainu. Es aicinu izveidot ad hoc starptautisku tribunālu, vēlams, Apvienoto Nāciju Organizācijas paspārnē. Šim tribunālam būtu jātiesā par agresijas noziegumu, ko Krievija šobrīd veic pret Ukrainu.

Arī mūsu otra kaimiņvalsts Baltkrievija dzīvo diktatūras apspiestībā. Ļaujiet man izteikt atzinību Baltkrievijas demokrātiskajai opozīcijai par tās drosmi.

Kolēģi!

Latvijā līdz ar neatkarības atjaunošanu mēs atjaunojām arī savu demokrātisko pirmskara Satversmi. Tā ir pamats demokrātijai un taisnīgumam, ko šodien baudām Latvijā.

Vēlos piebilst, ka 60 % mūsu ierēdņu, 80 % tiesnešu un 90 % notāru Latvijā ir sievietes. Arī gandrīz trešdaļa parlamenta un gandrīz puse valdības ministru. Ir svarīgi, lai sievietes aktīvi piedalītos demokrātiskajā un tiesiskajā procesā. Demokrātija, kā teica Abrahams Linkolns, ir “tautas valdība, ko īsteno tauta, tautas interesēs”. Un tas nozīmē visu tautu, nevis tikai pusi.

Kā Apvienoto Nāciju Organizācijas locekļi mēs visi esam apņēmušies līdz 2030. gadam sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus. Šodien es vēlos izcelt 16. ilgtspējīgas attīstības mērķi: miers, taisnīgums un spēcīgas institūcijas. Šis mērķis ir saistīts ar miermīlīgas un iekļaujošas sabiedrības veicināšanu, taisnīguma pieejamības nodrošināšanu visiem un efektīvu, atbildīgu un iekļaujošu institūcijas veidošanu visos līmeņos. Lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus, ir vajadzīga laba pārvaldība, un labu pārvaldību vislabāk var panākt ar demokrātijas palīdzību.

Draugi, rādīsim piemēru.

Paldies jums!