Nacionālā drošība Egils Levits
Egils Levits

Jūrnieki!

Aizsardzības ministra kungs!

Visi klātesošie!

Šodien ir nozīmīga diena ne tikai Jūras spēku Patruļkuģu eskadrai, bet arī Liepājai un visiem Latvijas Jūras spēkiem.

Šodien jūs saņemat savas vienības karogu.

Patruļkuģu eskadras pirmsākumi gan ir rodami jau 1999. gada Krasta apsardzes kuģu flotilē, no kuras 2004. gadā tika izveidota Patruļkuģu eskadra.

Tomēr ikkatra vienība ir noformēta tikai tad, kad tai ir savs karogs.

Patruļkuģu eskadras galvenie uzdevumi ir cilvēku meklēšana un glābšana jūrā. Eskadra nodrošina kuģošanas drošību Latvijas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos.

Šajos gados jūs esat paveikuši lielu darbu. Eskadra ir ekipēta ar jauniem, moderniem kuģiem. Jūs esat snieguši tiešu palīdzību cilvēkiem, kuri atrodas briesmās. Jūs uzraugāt, lai kuģošana Latvijas ūdeņos būtu droša, un piedalāties piesārņojumu novēršanā, ja tas ir nepieciešams.

Patruļkuģu eskadras karavīri!

Ikvienam karavīram un vienībai tās karogs ir svēts, kam jāseko kaujā un kas sargājams tikpat kā paša dzīvība.

Jūsu eskadras karogā ir attēlots lūsis, kas simbolizē veiklību un ātrumu; zobens un vairogs, kas simbolizē neatlaidīgu cīņas sparu. Uz jūras fona ir redzami trīs balti viļņi, kas simbolizē pagātni, tagadni un nākotni.

Jūrnieki!

Tagad, kad Ukraina varonīgi cīnās par neatkarību, par savu valsti, kad redzam krievu iebrucēju kara noziegumus, mēs skaidri apzināmies, ka mums vienmēr ir jābūt gataviem aizstāvēt savu valsti, savu tautu un savu demokrātiju. Mēs – visa Latvijas tauta – esam pārliecināti, ka Nacionālie bruņotie spēki, tai skaitā Patruļkuģu eskadra ir šim uzdevumam gatava.

Karogā ir attēlota jūsu devīze: “Jūras sardzē, kur pienākums un gods mūs sauc.”

Es novēlu jums augsti turēt šo lepno karogu un būt uzticīgiem tā devīzei gan šodien, gan nākotnē!

Šajā karogā ir ietverta jūras spēku Patruļkuģu eskadras būtība. Lai tas apliecina jūsu kaujas garu un Latvijas karavīru patriotismu!

Dievs, svētī Latviju!

VIDEO:
09.04.2022. Valsts prezidents Egils Levits piedalās Jūras spēku Patruļkuģu eskadras karoga svinīgās pasniegšanas ceremonijā Liepājā