Egils Levits
Egils Levits

Dārgie latvieši, pilsoņi, visi Latvijas cilvēki!

I

Sirsnīgi sveicu jūs šovakar Rīgas pils laukumā šajā brīnišķīgajā koncertā!

Šo pirmdien apritēja gadsimts kopš pašas pirmās Saeimas sanākšanas un Satversmes spēkā stāšanās.

Parīt arī Valsts prezidenta institūcija kļūs gadsimtu veca, jo būs pagājuši tieši simt gadu, kopš Saeima ievēlēja pirmo mūsu Valsts prezidentu – Jāni Čaksti.

II

Reti kurai valstij pasaulē ir dota šī iespēja svinēt savas konstitūcijas simtgadi.

Satversmes vārdos un idejās ar mums cauri laikiem sarunājas mūsu valsts pamatu licēji.

Tie, kuri piepildīja latviešu nācijas sapni pašiem brīvi lemt savu nākotni un radīja neatkarīgu un demokrātisku Latvijas valsti.

Jānis Čakste, Klāra Kalniņa, Skujenieks, Aspazija, Cielēns un Bergs, Rainis.

III

Viņi lika Satversmi kā pamatīgus pamatakmeņus jaunās valsts dzīvei, kas nodrošinātu ikvienam brīvību, drošību un pārticību.

Kā teicis Rainis: “Satversmes rakstīšana bija kaut kas līdzīgs jaunas Daugavas gultnes rakšanai.” Šie Latvijas pamatu licēji to arī paveica.

Pirms simt gadiem tieši šeit, Rīgas pilī, tika pabeigts Satversmes sapulces darbs. Satversme tika pieņemta galīgajā lasījumā Rīgas pils Baltajā zālē. Tur notika arī Satversmes sapulces kopsēdes.

Tieši no Rīgas pils jaunās Satversmes galīgais variants un oficiālais teksts tika darīts zināms, jo pils telpās toreiz strādāja “Valdības Vēstneša” redakcija, kas nodrošināja likumu publicēšanu. 

IV

Mēs svinam Satversmi un reizē svinam arī paši savu neatkarīgu Latvijas valsti.

Mūsu valsts dzīves pamats ir Satversmes pirmie vārdi, kas skan: “Latvija ir”.

Latvija ir; tā būs un pastāvēs saules mūžu.

V

Par Latvijas pastāvēšanu ir atbildīgs katrs no mums – katrs Latvijas pilsonis, un šis mērķis mums ir jāīsteno katru dienu visiem kopā.

Latvija ir demokrātiska republika, kur katram pilsonim ir ne tikai iespējas un tiesības, bet arī pienākums gādāt par savas valsts pastāvēšanu un izaugsmi.

Neviens cits to mūsu vietā nedarīs.

VI

Un atkal Rainis: “Mūsu Latvija aug un ceļas ne no viena, bet no mums visiem kopā, no ikkatra viena. Pie mums nekad viens nav bijis kungs.”

Mēs kopā esam lēmuši un darījuši, kopā izcīnījuši savu valsti, kopā to atguvuši un kopā to veidojam. Ar negrozāmu valstsgribu un ticību Latvijai un Satversmei.

VII

Smelsim šodien iedvesmu mūsu nācijas spēka dziesmās!

Ar ticību Latvijai, stipri un droši iesim nākotnē – mūsu valsts un Satversmes otrajā gadsimtā!

Dievs, svētī Latviju!

12.11.2022. Koncertstāsts “Savējs. Mūsos pašos” laukumā pie Rīgas pils